Lekarze z kanadyjskich uniwersytetów (w tym McMaster University, słynnego m.in. z wkładu w rozwój współczesnej metodologii evidence-based medicine) przyjrzeli się skuteczności magnezu w likwidowaniu problemów ze snem. 

W tym celu przeprowadzili metaanalizę danych z dostępnych badań klinicznych, w ramach których suplementowano magnez i oceniano parametru snu u starszych osób cierpiących na bezsenność. Autorzy zidentyfikowali tylko trzy takie badania kliniczne, przeprowadzone w różnych krajach, z łącznym udziałem 151 osób.

Analiza wskazała, że magnez istotnie statystycznie, o ok. 17 minut skracał czas zasypiania, natomiast nie osiągnięto istotności jeśli chodzi o wydłużanie czasu snu (tendencja wskazuje jednak na wydłużenie podobnego stopnia). 

Jakość danych z przeanalizowanych badań autorzy uznali za niewystarczającą, by z dużą dozą pewności zalecać wykorzystywanie magnezu w leczeniu bezsenności u starszych osób, jednak zwrócili uwagę, że z uwagi na niewielki koszt i bezpieczeństwo tego suplementu oraz skrócenie czasu zasypiania widoczne w tej metaanalizie można uznać, że wyniki mimo wszystko wspierają taką suplementację. Ważne, że chodzi o suplementację wyrównującą niedobory, a więc dłuższą, a nie doraźne „branie magnezu” na zaśnięcie (do tego celu wykorzystuje się inne preparaty, np. zawierające chmiel czy walerianę). 

Na podstawie

Mah J, Pitre T. Oral magnesium supplementation for insomnia in older adults: a Systematic Review & Meta-Analysis. BMC Complement Med Ther. 2021 Apr 17;21(1):125. doi: 10.1186/s12906-021-03297-z. PMID: 33865376; PMCID: PMC8053283.