Pojawiające się sugestie o korzyściach z suplementacji kwasów omega-3 u dzieci z autyzmem skłoniły naukowców z Iranu do sprawdzenia, jak kwasy omega-3 wpływają na relacje społeczne, zachowanie i umiejętność komunikacji. 

W tym celu przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne z udziałem 54 dzieci z autyzmem, którym przez 8 tygodni podawano 1 g kwasów omega-3 dziennie lub odpowiednik placebo – taką samą dawkę triglicerydów. 

Oceny stanu klinicznego i ciężkości autyzmu dokonywano na początku i na zakończenie badania, na podstawie skali Gilliama (Gilliam Autism Rating Scale – second edition, GARS-2), osobno natomiast oceniano dietę, również na podstawie kwestionariusza. 

Wyniki – po wykluczeniu w analizie możliwych czynników zakłócających, wskazują, że w grupie przyjmującej kwasy omega-3 doszło do poprawy zachowań stereotypowych (czyli powtarzalnych seryjnie czynności, np. włączania i wyłączania światła, stale tych samych ruchów ręką, nieprzerwanego mrugania), zdolności do komunikacji społecznej i ogólnego wyniku w skali GARS. Nie zmieniły się natomiast wyniki oceny interakcji społecznych.

Efekty te sugerują, że kwasy omega-3 mogą być może wspierać pewne funkcje ośrodkowego układu nerwowego zaburzone w autyzmie. Nieznany jest mechanizm tego działania, w grę może wchodzić zachdodząca pod ich wpływem zmiana przekaźnictwa serotoninergicznego, dopaminergicznego lub noradrenergicznego (to ostatnie związane jest m.in. z agresją, a kwasy omega-3 obniżają poziom noradrenaliny), ale także neuroprotekcja, zmiana struktury błon komórkowych, a nawet działanie na poziomie ultrakomórkowym, czyli wpływ na szlaki sygnałowe. Nie do pominięcia jest też możliwy wpływ na mikroflorę jelitową i wydzielane przez nią związki neuroaktywne. 

Obserwowane efekty wymagają potwierdzenia w większych i dłużej trwających badaniach.

Na podstawie

Doaei S, Bourbour F, Teymoori Z, Jafari F, Kalantari N, Abbas Torki S, Ashoori N, Nemat Gorgani S, Gholamalizadeh M. The effect of omega-3 fatty acids supplementation on social and behavioral disorders of children with autism: a randomized clinical trial. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2021;27(1):12-18. English. doi: 10.5114/pedm.2020.101806. PMID: 33599431.