Dwójka naukowców z University of the West of England (Wielka Brytania) podsumowała w niedawno opublikowanej pracy przeglądowej właściwości antynowotworowe oliwki europejskiej. Warto je pokrótce przypomnieć. 

Oliwka europejska i uzyskiwana z niej oliwa są tym produktem, który, jak się podejrzewa, stoi za własnościami antynowotworowymi diety śródziemnomorskiej (a przynajmniej częścią z nich). I o ile powszechnie powtarzane przez lekarzy zalecenia stosowania diety śródziemnomorskiej w naszym kraju są trudne do zrealizowania, to pewne jej elementy są jak najbardziej osiągalne. Dostępne są przecież i dobra oliwa, i dość popularne suplementy w postaci ekstraktu z liści oliwnych. 

Ten ostatni nutraceutyk popularność zawdzięcza m.in. stosunkowo licznym badaniom eksperymentalnym, w tym z komórkami nowotworowymi. Wykazano, że substancje zawarte w oliwce europejskiej hamują rozrost czy wręcz uśmiercają komórki białaczkowe, raka trzustki, raka prostaty, raka piersi i in. I czynią to na drodze najprawdopodobniej więcej niż jednego mechanizmu – jednym z postulowanych jest generacja reaktywnych form tlenu w komórkach rakowych, innym – ochrona newralgicznych struktur komórkowych przed działaniem takowych, jeszcze innym – aktywacja mechanizmów apoptozy, kolejnym – blokowanie wytwarzanie naczyń zaopatrujących guz nowotworowy w składniki odżywcze. 

Mimo spektakularnych wyników uzyskiwanych w badaniach laboratoryjnych wciąż czekamy na badania, które wyjaśnią, czy spodziewany efekt – profilaktyczny lub terapeutyczny, wzmacniający działanie standardowego leczenia onkologicznego – uda się potwierdzić w warunkach klinicznych, czyli u ludzi otrzymujących poszczególne frakcje czy nawet konkretne wyizolowane z oliwki substancje aktywne. Nie da się bowiem prosto przełożyć obserwacji z laboratorium na ich działanie w ludzkim organizmie. Niewątpliwie jednak oliwka europejska należy do nutraceutyków z potencjałem. 

Na podstawie

Antoniou C, Hull J. The Anti-cancer Effect of Olea europaea L. Products: a Review. Curr Nutr Rep. 2021 Mar;10(1):99-124. doi: 10.1007/s13668-021-00350-8. Epub 2021 Mar 8. PMID: 33683579.