Badanie kliniczne przeprowadzone w Pakistanie wskazuje, że suplementacja koenzymu Q10 może zapobiegać części zawałów serca i zgonów z tego powodu. 

Punktem wyjścia do badania było specyficzne działanie koenzymu Q10, mianowicie zwalnianie postępu zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych i przez to zapobieganie redukcji dopływu krwi do serca. 

W jednym z pakistańskich szpitali III stopnia referencyjności włączono do badania blisko 900 osób z nadciśnieniem tętniczym będących pacjentami tamtejszej przychodni. Podzielono ich losowo na dwie grupy: w jednej stosowano codziennie 100 mg koenzymu Q10 ORAZ typowe leczenie, w drugiej tylko standardowe leczenie (grupa kontrolna). Badanie prowadzono przez przeszło rok. 

Analiza wskazała, że w grupie otrzymującej koenzym Q10:

  • prawie trzykrotnie mniejsze było ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem;
  • dwukrotnie mniej osób zmarło z powodu zawału serca. 

Zdaniem autorów lekarze powinni rozważyć dołączanie koenzymu Q10 do typowego leczenia farmakologicznego chorych z grupy dużego ryzyka wystąpienia zawału serca, z uwagi na potencjał zapobiegania temu groźnemu powikłaniu miażdżycy. 

Na podstawie

Shah IA, Memon M, Ansari S, Kumar R, Chandio SA, Mirani SH, Rizwan A. Role of Coenzyme Q10 in Prophylaxis of Myocardial Infarction. Cureus. 2021 Feb 4;13(2):e13137. doi: 10.7759/cureus.13137. PMID: 33728151; PMCID: PMC7935267.