Eksplorowanie potencjału nutraceutyków w coraz cięższych i trudniejszych do leczenia chorobach przyniosło interesujące wyniki w schizofrenii. Psychiatrzy z Uniwersytetu Medycznego w Taipei (Tajwan) uważają, że dodatek kwasów omega-3 może poprawić efekty leczenia tej choroby. 

Działanie kwasów omega-3 na układ nerwowy, jak się aktualnie podejrzewa, może zachodzić w dwóch mechanizmach: przeciwzapalnym oraz zmian właściwości błony komórkowej w neuronach, co miałoby ułatwiać wydostawanie się neurotransmiterów do wnętrza synapsy. I choć nie potwierdzono jeszcze bezsprzecznie udziału żadnego z nich w chorobach układu nerwowego, korzystne wyniki suplementacji kwasów omega-3 obserwowano np. w depresji. 

Zarówno zmiany przekaźnictwa nerwowego, jak i tląca się w układzie nerwowym reakcja zapalna mogą leżeć u podłoża różnych chorób mózgu, co sprawia, że kwasy omega-3 rodzą nadzieję na poprawę skuteczności leczenia różnych stanów, w tym schizofrenii (gdzie notabene stosuje się leki silnie wpływające na przekaźnictwo w obwodach mózgowych).

Autorzy omawianej analizy sprawdzili, czy można wysnuć ogólne wnioski na temat działania kwasów omega-3 w schizofrenii na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań klinicznych. Uwzględniono 22 takie badania z randomizacją i podwójnie ślepą próbą i stwierdzono, że:

  • dodanie kwasów omega-3 do standardowej terapii skutkowało istotną poprawą w zakresie objawów psychopatologicznych, zwłaszcza objawów wytwórczych schizofrenii;
  • kwasy omega-3 nie wpływały na objawy osiowe schizofrenii;
  • istotne korzyści przynosiły kwasy omega-3 u najciężej chorych, jeśli dawka kwasu eikozapentaenowego (EPA) przekraczała 1 g dziennie;
  • dodatkowym korzystnym działaniem suplementacji kwasów omega-3 u chorych na schizofrenię była poprawa triglicerydów we krwi.

Autorzy wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań w tym obszarze, aby ustalić optymalną dawkę kwasów omega-3 i wyjaśnić ewentualne różnice w działaniu EPA i DHA (kwasu dokozaheksaenowego). Możliwe, że najlepsze wyniki będzie przynosiła określona ich proporcja, ale za wcześnie, by stwierdzić, jaka. Warto też wyjaśnić mechanizmy ich wpływu na przebieg schizofrenii. 

Schizofrenia, powszechnia kojarzona ze „słyszeniem głosów” jest poważną chorobą układu nerwowego, która polega na poważnych zaburzeniach postrzegania i analizy rzeczywistości, o czym świadczą tzw.  objawy wytwórcze (np. omamy – głosy osób, których nie ma w pobliżu) oraz objawy osiowe, czyli zaburzenia motywacji, myślenia i emocji (np. głęboka wiara w bycie prześladowanym przez służby specjalne, kosmitów, albo odkrycia działania nierealnych sił w świecie, np. tym, że wszystkim rządzą owady i zmuszają nas podstępem do wykonywania swych poleceń, a ludziom się tylko wydaje, że mają wolną wolę) albo czasem niezdolność do wykonywania ruchów lub ich sprowokowania. 

Przykład symulacji tego, czego doświadcza chory na schizofrenię, można obejrzeć tutaj.

Na podstawie

Goh KK, Chen CY, Chen CH, Lu ML. Effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids supplements on psychopathology and metabolic parameters in schizophrenia: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Psychopharmacol. 2021 Mar;35(3):221-235. doi: 10.1177/0269881120981392. Epub 2021 Feb 15. PMID: 33586517.