Paradoksalnie, wybitne działania prozdrowotne witaminy D ograniczają jej stosowanie u wielu starszych osób w Wielkiej Brytanii. Dwójka naukowców z Brighton zaapelowała, by to jak najszybciej zmienić. 

Autorzy przeprowadzili badanie ankietowe, które miało rzucić nieco światła na problem niezaopatrywania pensjonaruszy brytyjskich domów opieki w witaminę D. Mimo bowiem rekomendacji, aby przyjmowali oni witaminę D, rzadko taką suplementację otrzymują (dodajmy, że niedobór witaminy D był jedną z postulowanych przyczyn zwiększonej śmiertelności starszych osób w przebiegu pandemii koronawirusa SARS-COV2). Faktycznie, badania obserwacyjne wskazują, że niedobór witaminy w tej grupie jest poważnym problemem o skali wręcz globalnej. 

Z badania przeprowadzonego przez autorów wynika, że fakt, iż witamina D jest uważana za lek, a nie tylko suplement diety, powoduje, że personel domów opieki niechętnie ją podaje swoim podopiecznym, oczekując od lekarzy, że to oni przepiszą preparat witaminy D. Po części wynika to zresztą z obaw przed ewentualnymi zarzutami prawnymi o podawanie leków bez uprawnień (dodajmy, że w ogóle rozróżnianie leków od suplementów diety z punktu widzenia farmakologii nie ma większego sensu i jest to w istocie konstrukt prawny; jeśli zaś skutkiem jest ograniczanie suplementacji starszych osób, tym wyraźniej widać problemy, jakie stwarza).

Założenie, że starsi ludzie wymagający pobytu w zamkniętym ośrodku będą samoświadomi potrzeby suplementacji witaminy D, jest błędne. Podobnie jak założenie, że wszyscy obywatele kraju wiedzą, jakie są zalecenia żywieniowe, w tym suplementacji, we własnej grupie wiekowej. To musi się zmienić – witamina D jest nutraceutykiem o unikatowych właściwościach prozdrowotnych i jako taka powinna być suplementowana, szczególnie przez starsze osoby. Bariery na tej drodze muszą zniknąć, dobrze by było, żeby nastąpiło to jak najszybciej – uważają brytyjscy autorzy. 

Na podstawie

Williams J, Williams C. Responsibility for vitamin D supplementation of elderly care home residents in England: falling through the gap between medicine and food. BMJ Nutr Prev Health. 2020 Oct 12;3(2):256-262. doi: 10.1136/bmjnph-2020-000129. PMID: 33521536; PMCID: PMC7841808.