Zespół australijskich laryngologów przeprowadził ocenę możliwej skuteczności srebra koloidalnego w zakażeniach bakteryjnych. Celem było ustalenie, czy preparat taki będzie w stanie pomóc zwalczyć bakterie zasiedlające błonę śluzową zatok obocznych nosa u osób z przewlekłych ich zapaleniem. 

Badanie przeprowadzono w laboratorium mikrobiologicznym. Sprawdzano zdolność srebra koloidalnego w różnych stężeniach do hamowania rozmnażania oraz procesu tworzenia biofilmów przez następujące bakterie wyizolowane od chorych z przewlekłym zapaleniem zatok obocznych nosa:

  •  metycylinooporne szczepy gronkowca złocistego 
  •  Pseudomonas aeruginosa
  •  Haemophilus influenzae 
  •  Streptococcus pneumoniae. 

Równolegle oceniano potencjalnie szkodliwe efekty srebra koloidalnego dla nabłonka oddechowego. Przeprowadzono nawet eksperymentalne zakażenie nicienia Caenorhabditis elegans, aby sprawdzić, jaki będzie efekt leczenia srebrem koloidalnym.  

Okazało się, że srebro koloidalne hamowało rozmnażanie się większości badanych bakterii już w stężeniach ok. 10 ppm (w przypadku P. aeruginosa wystarczyło znacznie mniejsze, 0,2 ppm), natomiast do zahamowania tworzenia biofilmów potrzebne były stężenia większe, rzędu 44 ppm. Takie stężenia były nietoksyczne dla poddanego im modelowego organizmu i dawały wysoką skuteczność w redukcji tempa namnażania się bakterii.

Autorzy na tej podstawie uznają srebro koloidalne za jeden z najbardziej obiecujących preparatów nieorganicznych do stosowania w przewlekłych infekcjach, w tym przewlekłym bakteryjnym zapaleniu zatok obocznych nosa. 

Na podstawie

Feizi S, Cooksley CM, Bouras GS, Prestidge CA, Coenye T, Psaltis AJ, Wormald PJ, Vreugde S. Colloidal silver combating pathogenic Pseudomonas aeruginosa and MRSA in chronic rhinosinusitis. Colloids Surf B Biointerfaces. 2021 Mar 4;202:111675. doi: 10.1016/j.colsurfb.2021.111675. Epub ahead of print. PMID: 33690064.