Suplementacja doustna peptydów kolagenowych jest nową możliwością terapeutyczną w chorobie zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa – piszą specjaliści z Uniwersytetu im. Aldo Moro we Włoszech. 

Są to wnioski z randomizowanego badania klinicznego, w którym sprawdzano skuteczność komercyjnego doustnego preparatu zawierającego peptydy kolagenowe i kwas hialuronowy z witaminą C i minerałami: manganem i miedzią. 

Uczestnikami badania było 60 chorych z przewlekłym bólem krzyża spowodowanych chorobą zwyrodnieniową. Podzielono ich na dwie grupy: w pierwszej stosowano wyłącznie kinezjoterapię metodą McKenziego, w drugiej połączenie tej metody z testowanym preparatem. Stan kliniczny uczestników sprawdzano trzykrotnie: na początku, po 3 tygodniach i po 9 tygodniach od rozpoczęcia badania. Oceniano stopień nasilenia bólu w wizualnej skali analogowej, stopień niesprawności na podstawie kwestionariusza Oswestry oraz ogólny stan zdrowia w oparciu o Short Form (12) Health Survey. 

W obu grupach już po 3 tygodniach odnotowano istotną poprawę, jednak wyraźniejsza była wśród chorych suplementujących badany preparat. Co więcej, w grupie stosującej same ćwiczenia po 9 tygodniach stwierdzono pogorszenie i bólu, i ograniczeń funkcjonowania, natomiast nie doszło do tego u osób suplementujących peptydy kolagenowe z dodatkami. 

Zdaniem autorów połączenie obu metod – rehabilitacji McKenziego z suplementacją przedstawia ważną opcję leczenia przewlekłego bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dołączenie suplementacji zapewnia dłuższe efekty, ponadto przyczynia się do większej redukcji bólu i ograniczeń ruchomości niż same ćwiczenia. 

Na podstawie

Farì G, Santagati D, Pignatelli G, Scacco V, Renna D, Cascarano G, Vendola F, Bianchi FP, Fiore P, Ranieri M, Megna M. Collagen Peptides, in Association with Vitamin C, Sodium Hyaluronate, Manganese and Copper, as Part of the Rehabilitation Project in the Treatment of Chronic Low Back Pain. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2021 Feb 10. doi: 10.2174/1871530321666210210153619. Epub ahead of print. PMID: 33568038.