Japońscy naukowcy przeanalizowali ogromną krajową bazę danych procedur medycznych związanych z chorobami układu krążenia i wykryli zaskakujący związek śmiertelności z suplementacją witaminy D. 

Do analizy włączono blisko 100 tys. chorych wymagających pobytu w szpitalu z powodu niewydolności serca w latach 2012-2017. Średnia wieku wynosiła ok. 80 lat, nieco więcej niż połowę stanowili mężczyźni. Ok. 12% otrzymywało suplementację witaminy D (głównie z powodu osteoporozy). 

Ci, którzy stosowali witaminę D umierali w szpitalu o 2/3 rzadziej niż pozostali w pierwszym tygodniu i o ok. połowę rzadziej w ciągu miesiąca. Za ogólny efekt odpowiadały grupy chorych po 75 r.ż., nieprzyjmujące leków z grupy inhibitorów ACE/sartanów ani beta-blokerów, bez nowotworów, zaburzeń lipidowych ani migotania przedsionków (w tych grupach suplementacja witaminy D nie dała równie spektakularnych wyników). Efekt był widoczny w grupie chorych na nadciśnienie i z przewlekłą chorobą nerek, osiągnął graniczną istotność w cukrzycy. Wśród chorych w zaawansowanym stadium niewydolności serca efekt suplementacji był nawet nieco lepszy niż u tych z lżejszymi postaciami choroby.

Oczywiście rodzi się pytanie, w jakim mechanizmie witamina D mogłaby wpływać na ryzyko zgonu w czasie leczenia szpitalnego chorych na niewydolność serca. Jedna z nich mówi o poprawie równowagi wapniowej (nadmiar wewnątrzkomórkowych jonów wapnia upośledza pracę serca), druga o wpływie witaminy D na hormony, w tym hormony osi renina-angiotensyna-aldosteron („zarządzające” m.in. gospodarką wodno-elektrolitową i ciśnieniem krwi), a także na funkcję śródbłonka, czynność układu immunologicznego czy włóknienie serca (które może istotnie przyczyniać się do jego gorszej kurczliwości). 

Zdaniem autorów suplementacja witaminy D jest niedrogą i bezpieczną opcją w grupie osób z niewydolnym sercem. Kolejne badania powinny się skupić na ustaleniu, czy faktycznie istnieje związek przyczynowo-skutkowy między suplementacją witaminy D a mniejszym ryzykiem zgonu wewnątrzszpitalnego wśród tych chorych. 

Na podstawie

Kusunose K, Okushi Y, Okayama Y, Zheng R, Abe M, Nakai M, Sumita Y, Ise T, Tobiume T, Yamaguchi K, Yagi S, Fukuda D, Yamada H, Soeki T, Wakatsuki T, Sata M. Association between Vitamin D and Heart Failure Mortality in 10,974 Hospitalized Individuals. Nutrients. 2021 Jan 23;13(2):335. doi: 10.3390/nu13020335. PMID: 33498709; PMCID: PMC7911510.