Kształtowanie mikroflory jelit za pomocą suplementacji probiotyków jest obiecującą metodą zapobiegania wirusowym infekcjom układu oddechowego – uważają chińscy specjaliści po przeanalizowaniu kilkudziesięciu prac naukowych. 

Autorzy uwzględnili w przeglądzie 8 randomizowanych badań klinicznych oraz 49 badań przedklinicznych (na zwierzętach) [1]. Większość badań klinicznych wskazuje, że suplementacja probiotyków wiąże się z mniejszą zapadalnością na infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych: najczęściej stosowano szczepy Lactobacillus, w dalszej kolejności Bifidobacterium i Lactococcus. W przeważającej większości badań na zwierzętach probiotyki podawane przed celowym zakażeniem wirusem grypy pozwalały ograniczyć namnażanie wirusa w organizmie, łagodzić objawy choroby i zmniejszały śmiertelność. Za efekty te odpowiadały interakcje podawanych probiotyków z komórkami układu odpornościowego gospodarza (bakterie mogą np. stymulować je do wydzielania cytokin przeciwzapalnych, co przyczynia się do redukcji objawów infekcji, ale także stymulować wytwarzanie przeciwciał, co z kolei ułatwia zwalczanie wirusów). 

Autorzy zwracają uwagę, że oś jelita-płuca funkcjonuje w obie strony: nie tylko zdrowa, różnorodna flora jelitowa pomaga ograniczać skutki infekcji wirusowych, ale też zakażenia takie negatywnie wpływają na jej skład i mogą prowadzić do dysbiozy. Sugeruje to, że sens może mieć nie tylko stosowanie profilaktyczne probiotyków, ale i kontynuowanie ich w trakcie choroby. Chińscy naukowcy podkreślają duże znaczenie osi jelita-płuca w przebiegu COVID-19, gdzie u części chorych występowała biegunka wywołana napływem patogennych bakterii i redukcją flory dobroczynnej, z kolei osoby z chorobami współistniejącymi są równocześnie zagrożone dysbiozą, która może przyczyniać się do cięższego przebiegu zakażeń koronawirusowych; lecznicze działanie probiotyków w COVID-19 przetestowano zresztą z dobrym skutkiem w Hong Kongu [2]. Dodajmy jeszcze częsty problem nadużywania antybiotyków w chorobach wirusowych, i znajdziemy kolejny argument za prowadzeniem suplementacji szczepami probiotycznymi. 

Przyszłością zdaniem autorów będzie wysoka indywidualizacja doboru szczepów  probiotycznych – dzięki postępom nauki każdy chory będzie mógł otrzymać optymalnie dobrany dla siebie zestaw bakterii, co ma pomóc uwzględnić uwzględnić różnice płci, wieku, pochodzenia, diety i stylu życia, a nawet dopasować suplementowane bakterie do patogenu, przed którym mają chronić…

Na podstawie

  1. Shi HY, Zhu X, Li WL, Mak JWY, Wong SH, Zhu ST, Guo SL, Chan FKL, Zhang ST, Ng SC. Modulation of gut microbiota protects against viral respiratory tract infections: a systematic review of animal and clinical studies. Eur J Nutr. 2021 Apr 14:1–24. doi: 10.1007/s00394-021-02519-x. Epub ahead of print. PMID: 33852069; PMCID: PMC8044287.
  2. Marazzato M, Ceccarelli G, d’Ettorre G. Dysbiosis in SARS-CoV-2-Infected Patients. Gastroenterology. 2021 May;160(6):2195. doi: 10.1053/j.gastro.2020.12.056. Epub 2020 Dec 30. PMID: 33387514; PMCID: PMC7773314.