Analiza dostępnych danych z badań klinicznych sugeruje, że beta-glukany izolowane z dalekowschodnich grzybów mogą być przydatne w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. 

Autorami są naukowcy z Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego w Nankinie. Dokonali przeglądu systematycznego prac opublikowanych w zachodnich czasopismach i metaanalizy danych, by ocenić skuteczność suplementacji beta-glukanów w tym kontekście klinicznym u ogólnie zdrowych osób. 

Ich praca wskazuje, że w porównaniu z placebo beta-glukany pochodzące z grzybów:

  • istotnie zmniejszają ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych (o 65 proc.!);
  • istotnie zmniejszają średnią liczbę epizodów takich zakażeń; 
  • skracają też ich czas trwania (jeśli te się jednak pojawią);
  • i w większości badań łagodziły także objawy infekcji. 

Autorzy zastrzegają jednak, że dostępne badania nie są spójne i jest ich niewiele, co rodzi wątpliwości konieczne do rozwiania – w kolejnych badaniach z większymi grupami i o wysokiej jakości naukowej. 

Na podstawie

Zhong K, Liu Z, Lu Y, Xu X. Effects of yeast β-glucans for the prevention and treatment of upper respiratory tract infection in healthy subjects: a systematic review and meta-analysis. Eur J Nutr. 2021 Apr 26. doi: 10.1007/s00394-021-02566-4. Epub ahead of print. PMID: 33900466.