Konezym Q10 wydaje się skuteczny w profilaktyce migreny – brzmią wnioski z metaanalizy przeprowadzonej przez naukowców z Wydziału Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Sains Malaysi (Malezja). 

Do analizy włączono sześć prac: randomizowane badania kliniczne z kontrolą placebo oraz badania, w ramach których koenzym Q10 stosowano jako dodatek do standardowego leczenia.  Łącznie uczestniczyło w nich 371 osób. 

Autorzy wykazali, że suplementacja koenzymu Q10 nie wiązała się z mniejszym nasileniem bólu głowy. Jednak w przypadku migreny dysponujemy już od dawna skutecznymi lekami przerywającymi ból migrenowy, nie tu więc leży sedno stosowania tego nutraceutyku. Zaobserwowano, że u osób suplementujących koenzym Q10 napady migrenowe trwały krócej i co najważniejsze – występowały rzadziej niż w grupie kontrolnej. To ważna wiadomość, ponieważ leków zapobiegających występowaniu napadów migreny mamy – nomen omen – jak na lekarstwo.

Wnioski, które formułują autorzy omawianej pracy, pochodzą ze stosunkowo nielicznych badań, dlatego ich zdaniem konieczne są kolejne, duże badania interwencyjne do dokładniejszego opisania efektów suplementacji koenzymu Q10. Nie przeszkadza to jednak kanadyjskim specjalistom leczenia bólu głowy zalecać koenzymu Q10 w dawce 100 mg co 8 godz. w ramach oficjalnych wytycznych dla lekarzy Canadian Guidelines for Migraine Prophylaxis (Kanadyjskie Wytyczne Zapobiegania Migrenie). 

Na podstawie

Sazali S, Badrin S, Norhayati MN, Idris NS. Coenzyme Q10 supplementation for prophylaxis in adult patients with migraine-a meta-analysis. BMJ Open. 2021 Jan 5;11(1):e039358. doi: 10.1136/bmjopen-2020-039358. PMID: 33402403; PMCID: PMC7786797.