Zespół złożony z naukowców chińskich i australijskich zajął się analizą wpływu witaminy D na ból stopy u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. 

Wbrew pozorom, bóle stóp nie są wcale rzadką przypadłością – zgłasza je nawet co piąta starsza osoba.  Szczególnie często występują u osób z zajętymi innymi stawami, np. stawem kolanowym. Nie trzeba chyba udowadniać, że źle wpływają na funkcjonowanie – pogarszają nastrój, utrudniają poruszanie się, a nawet zmieniają mechanikę całego układu ruchu, czym mogą przyczyniać się do pogorszenia czynności innych stawów. 

Autorzy przeanalizowali dane uzyskane od uczestników badania klinicznego VItamin D Effect on Osteoarthritis (VIDEO), w ramach którego sprawdzano wpływ witaminy D na przebieg choroby zwyrodnieniowej kolan. Uwzględniono preszło 400 chorych, którzy mieli różne poziomy witaminy D we krwi, od 12,5 do 60 nmol/L i przez 2 lata stosowało suplementację witaminy D albo placebo. Ból i ograniczenia sprawności mierzono regularnie za pomocą skali manchesterskiej (Manchester Foot Pain and Disability Index, MFPDI). 

Po 2 latach okazało się, że obie grupy – suplementująca witaminę D i otrzymująca placebo – istotnie różniły się pod względem wyników. W grupie witaminy D odnotowano śladową poprawę, za to w grupie placebo – jeszcze większe pogorszenie stanu. Poprawa związana z witaminą D była wyraźniejsza u tych chorych, którzy utrzymywali wystarczające duże stężenia witaminy D we krwi (czyli np. nie zapominali jej regularnie przyjmować). 

U chorych cierpiących na zwyrodnienia kolana może pojawić się ból stopy. Niedobory witaminy D są wiązane z  bólem w najróżniejszych chorobach, w tym chorobach układu mięśniowo-szkieletowego. Suplementacja wydaje się zapobiegać pogorszeniu przebiegu choroby, co warto wykorzystywać w rozmowie z chorymi i rozważyć wśród opcji terapeutycznych.

Na podstawie

Tu L, Zheng S, Cicuttini F, Jin X, Han W, Zhu Z, Antony B, Winzenberg T, Jones G, Gu J, Wluka AE, Ding C. Effects of vitamin D supplementation on disabling foot pain in patients with symptomatic knee osteoarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020 Jul 5. doi: 10.1002/acr.24371. Epub ahead of print. PMID: 32623812.