Z przeglądu badań naukowych dokonanego przez naukowców z dwóch greckich szpitali wynika, że kwasy omega-3 wpływają na objawy reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). 

Autorzy wiążą ten efekt z działaniem przeciwzapalnym kwasów omega-3, które jest wielopoziomowe. Jedno wiąże się z konkurencją między substratami enzymów aktywowanych przez bodźce zapalne. Jeśli mamy miejscową przewagę kwasów z rodziny omega-6, powstaną mediatory dalej promujące zapalenie, jeśli natomiast przeważają kwasy omega-3, powstają mediatory o działaniu przeciwzapalnym. Drugi prawdopodobny mechanizm to wygaszanie skłonności komórek immunologicznych do wydzielania cytokin prozapalnych, czyli wzniecania reakcji zapalnej. Kolejne obejmują wpływ na różnicowanie się populacji limfocytów T oraz prezentację antygenów przez komórki dendrytyczne. 

Początkowo korzystne efekty obserwowano w badaniach na zwierzętach. Pierwsze badania kliniczne (z udziałem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów) wykazujące skuteczność kwasów omega-3 pochodzą z lat 80. W kolejnych latach (i kolejnych badaniach klinicznych) obserwowano, że suplementacja ta łagodzi objawy (sztywność, ból, liczba zajętych stawow), może też zmniejszać zapotrzebowanie na niesteroidowe leki przeciwzapalne, czemu towarzyszy redukcja różnych parametrów zapalnych. Nawet jeśli nie wszystkie wyniki osiągały istotność statystyczną, to liczba prac cytowanych przez autorów jest – jak na nutraceutyk – niepoślednia.

W erze precyzyjnej medycyny pojawia się idea precyzyjnego żywienia, którą można wykorzystać do modulacji reakcji immunologicznej i wygaszania autoagresji – i kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 zajmują tu ważne miejsce – konkludują autorzy. 

Na podstawie

Kostoglou-Athanassiou I, Athanassiou L, Athanassiou P. The Effect of Omega-3 Fatty Acids on Rheumatoid Arthritis. Mediterr J Rheumatol. 2020 Jun 30;31(2):190-194. doi: 10.31138/mjr.31.2.190. PMID: 32676556; PMCID: PMC7362115.