Grupa włoskich lekarzy, w tym laryngologów i członków towarzystwa medycznego ds. zakażeń górnych dróg oddechowych opisała wyniki badania klinicznego, w ramach którego sprawdzono skuteczność dodania złożonego probiotyku do antybiotykoterapii. 

Badanie było sporych rozmiarów, obejmowało bowiem prawie 3000 chorych otrzymujących probiotyk i podobną liczebnie grupę kontrolną (placebo). Wszyscy pacjenci otrzymywali antybiotyk zlecony z powodu bakteryjnej infekcji górnych dróg oddechowych. Testowany preparat zawierał szczepy Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis subsp. cremoris i Lactobacillus delbrueckii, stosowano jedną dawkę dziennie przez miesiąc. 

Uzasadnieniem dla dołączania probiotyków do antybiotykoterapii jest oczywiście zmniejszanie negatywnych skutków, jakie wywiera takie leczenie na skład flory jelitowej, autorzy badania jednak wskazują, że prawdopodobnie sama infekcja również może prowadzić do dysbiozy (czyli niekorzystnych zmian rodzaju bakterii w przewodzie pokarmowym, z przewagą tych niekorzystnych).  

Analiza wskazała, że po zakończeniu leczenia osoby w grupie otrzymującej probiotyk wykazywały mniej objawów ze strony dróg oddechowych i miały one mniejsze nasilenie, co według autorów badania sugeruje, że taki złożony probiotyk może być rozważany jako bezpieczne i skuteczne uzupełnienie antybiotykoterapii. 

Probiotyki przyjmowane doustnie mogą mieć działania ogólnoustrojowe, co może przekładać się na zdrowie wielu narządów, nie tylko przewodu pokarmowego. Od lat obserwuje się skuteczność probiotyków w zapobieganiu infekcjom oddechowym, choć wciąż nie wiemy, dlaczego dokładnie tak się dzieje. Być może w grę wchodzi wpływ bakterii jelitowych na zachowanie się komórek układu odpornościowego, np. wzmożenie aktywności pierwszej linii obrony przed patogenami w płucach czy zwiększenie produkcji przeciwciał wydzielanych w śluzie dróg oddechowych. Te same potencjalne mechanizmy mogą brać udział w przyspieszaniu zdrowienia w już rozwiniętej infekcji. 

Na podstawie

Gelardi Met al. A probiotic mixture in patients with upper respiratory diseases: the point of view of the otorhinolaringologist. J Biol Regul Homeost Agents. 2020 Nov-Dec;34(6 Suppl. 1):5-10. PMID: 33426860.