Specjaliści żywienia oraz medycyny chińskiej z Tajwanu przeprowadzili badanie kliniczne, w ramach którego zbadali wpływ suplementacji mieszanki probiotyków na metabolizm tłuszczu. 

Autorzy podążali tropem idei, że wśród licznych oddziaływań mikroflory jelitowej znajduje się także działanie metaboliczne. W grupie 40 ochotników podawali więc specjalnie spreparowane mleko zawierające szczepy Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium lactis i porównywali efekty (zmiany profilu lipidowego i zmiany procesu wypróżniania) z placebo. Wszyscy uczestnicy mieli łagodnie podniesione stężenie cholesterolu (>180 mg/dl), poza tym byli ogólnie zdrowi. Przyjmowanie testowanych produktów trwało 10 tygodni. 

W grupie otrzymującej probiotyki stwierdzono:

  • istotną poprawę pasażu jelitowego (większą objętość mas kałowych, szybszą perystaltykę, co zwykle przekłada się na częstsze wypróżnienia);
  • zwolnienie procesu utleniania LDL, czyli cząsteczek transportujących cholesterol (utlenianie ich zapoczątkowuje miażdżycę i jedną z postulowanych metod prewencji tej choroby i jej konsekwencji jest właśnie zapobieganie oksydacji LDL);
  • zmniejszenie stężenia cholesterolu we kwi, jak również jego frakcji LDL, co wedle współczesnej wiedzy również powinno przekładać się na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. 

Jak widać, probiotyki mogą nie dość, że okazać się pomocne w leczeniu nadmiaru cholesterolu, to jeszcze przyczyniają się do poprawy perystaltyki, a więc i działania układu pokarmowego. 

Na podstawie

Chiu HF, Fang CY, Shen YC, Venkatakrishnan K, Wang CK. Efficacy of Probiotic Milk Formula on Blood Lipid and Intestinal Function in Mild Hypercholesterolemic Volunteers: A Placebo-control, Randomized Clinical Trial. Probiotics Antimicrob Proteins. 2021 Jan 6. doi: 10.1007/s12602-020-09728-6. Epub ahead of print. PMID: 33404865.