Ostatnio zwrócono uwagę, że w różnych badaniach obserwacyjnych suplementacja dwóch nutraceutyków powszechnie kojarzonych ze zdrowiem chrząstki stawowej – glukozaminy i chondroityny – wiązała się z wydłużeniem życia. Tym razem zjawisko to powierdzono w dużej kohorcie amerykańskiej. 

Autorzy – z wydziału medycyny rodzinnej Uniwersytetu w Wirginii Zachodniej (USA) przeanalizowali dane z badania obserwacyjnego NHANES III (od blisko 17 tys. osób) i połączyli je z publicznym rejestrem zgonów, aby móc wiarygodnie ustalić wskaźniki śmiertelności. Wśród badanych znalazło się ok. 10% osób, które regularnie przyjmowały chondroitynę lub glukozaminę i czyniły to przez co najmniej rok. 

Po ok. 9 latach, gdy sprawdzono liczbę zgonów, okazało się, że zmarło relatywnie znacznie mniej osób w grupie stosującej wspomniane suplementy – i efekt ten był wyraźny i spory: śmiertelność z przyczyn krążeniowych była mniejsza o połowę, a po wyeliminowaniu za pomocą metod obliczeniowych wpływu wieku nutraceutyki te wiązały się z mniejszą o 40% częstością wszystkich zgonów – i jeszcze większą redukcją zgonów z przyczyn krążeniowych (o 65%!). Na skalę obserwowanego zjawiska wpływały co prawda aktywność fizyczna, edukacja, palenie tytoniu, ale raczej nieznacznie i nawet po uwzględnieniu wszystkich możliwych czynników modyfikujących ryzyko zgonu w grupie biorącej chondroitynę/glukozaminę było wyraźnie i istotnie mniejsze. 

Nie wiemy, co stoi za tymi korelacjami. Możliwe są różne wytłumaczenia, w tym działanie przeciwzapalne obu związków, efekt przeciwrakowy (aktywacja lub supresja szlaków sygnałowych na poziomie subkomórkowym), albo wreszcie efekt antyoksydacyjny (inni badacze sugerują wpływ poprzez florę jelitową). Jest też możliwe, że suplementy biorą ludzie bardziej świadomi konieczności dbania o zdrowie, a przez to zdrowsi – jednak w takich badaniach jako omawiane autorzy starają się wyeliminować ten wpływ, uwzględniając w analizie różne czynniki (np. palenie tytoniu lub aktywność fizyczną) – pytanie, czy to zawsze się udaje. 

Biorąc pod uwagę skalę efektu (redukcja śmiertelności o 30 do nawet 70%) uzasadnione są badania interwencyjne, które dadzą lepszy wgląd w to najwyraźniej nowe działanie nutraceutyków: glukozaminy i chondroityny.  

Na podstawie

J Am Board Fam Med. Nov-Dec 2020;33(6):842-847.  Glucosamine/Chondroitin and Mortality in a US NHANES Cohort. Dana E King, Jun Xiang