Już 3 miesiące regularnej suplementacji siemienia lnianego wystarczyły, by poprawić parametry metaboliczne i ciśnienie tętnicze krwi. 

Takie obserwacje poczynili naukowcy z Uniwersytetu Nauk Medycznych w Lorestanie (prowincji Iranu). Punktem wyjścia była próba wykorzystania antyoksydantów i innych substancji aktywnych, w które siemię lniane jest bogate, do zmiany ciśnienia tętniczego krwi i stężenia cholesterolu u chorych na nadciśnienie tętnicze. 

Naukowcy przeprowadzili potrójnie zaślepione badanie kliniczne z udziałem 112 takich pacjentów w wieku od 35 do 70 lat. Otrzymywali oni albo placebo (grupa kontrolna), albo siemię lniane – i to w jednej z dwóch dawek: 10 albo 30 g dziennie. 

Analiza statystyczna wskazała, że najlepsze rezultaty przyniosło stosowanie 30 g siemienia lnianego: stwierdzono redukcję skurczowego ciśnienia tętniczego o kilkanaście jednostek, w porównaniu do mniej niż 2 w grupie placebo, oraz redukcję (o 5,6) ciśnienia rozkurczowego (ponaddwukrotnie mniej w grupie placebo). W grupie otrzymującej siemię lniane stwierdzono także istotniejszą redukcję masy ciała mierzoną wskaźnikiem BMI oraz spadek stężenia cholesterolu (o 20 jednostek, ponaddwukrotnie więcej niż w grupie placebo). 

Warto wiedzieć, że wiele nutraceutyków wpływa na ciśnienie tętnicze, niektóre nawet są wspierane przez fachowe międzynarodowe towarzystwa naukowe. Stosowanie więcej niż jednego może zaowocować większą redukcją ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą wybitnie zależną od stylu życia, diety i ruchu (i używek), więc leki powinny być traktowane jak ostateczność – choć oczywiście będą konieczne, jeśli nie uda się skutecznie obniżyć ciśnienia krwi innymi sposobami. Nadciśnienie jest poważną chorobą, grożącą po latach ciężkimi powikłaniami (udar, zawał, niewydolność serca, nefropatia), nie wolno więc go lekceważyć i pozostawiać bez leczenia!

Na podstawie

Toulabi T, Yarahmadi M, Goudarzi F, Ebrahimzadeh F, Momenizadeh A, Yarahmadi S. Effects of flaxseed on blood pressure, body mass index, and total cholesterol in hypertensive patients: A randomized clinical trial. Explore (NY). 2021 May 24:S1550-8307(21)00093-8. doi: 10.1016/j.explore.2021.05.003. Epub ahead of print. PMID: 34119421.