Mimo że naukowcy izolują z mangostanu różne biologicznie czynne związki, usiłując wskazać substancję najbardziej przydatną z punktu widzenia zdrowotnego lub kosmetycznego, w niedawnym badaniu z Indonezji stwierdzono, że ekstrakt ze skórki tego owocu przewyższa pod wieloma względami aktywność pojedynczych substancji. 

Świadczy to o tym, że działanie ekstraktu z mangostanu może być wypadkową aktywności wielu licznych zawartych w nim związków lub że działa w nim jakaś nieodkryta jeszcze substancja. Naukowcy jak dotąd wyizolowali z mangostanu kilkadziesiąt bardzo specyficznych polifenoli nazwanych ksantonami. 

Autorzy omawianej pracy naukowej [1] porównali in vitro różne aktywności najlepiej zbadanych ksantonów oraz osobnego ekstraktu ze skórki mangostanu. Oceniali w laboratorium mechanizmy związane z możliwym wpływem przeciwstarzeniowym. Okazało się, że ekstrakt ze skórek mangostanu najsilniej z badanych substancji:

  • neutralizował rodniki nadtlenkowe;
  • hamował elastazę;
  • hamował kolagenazę;
  • hamował hialuronidazę (choć dopiero w dużych stężeniach, w mniejszych ta aktywność ekstraktu była pośrednia w stosunku do ksantonów). 

Jeden z ksantonów, gamma-mangostyna okazała się inhibtorem tyrozynazy – enzymu ważnego dla pigmentacji skóry (jego zahamowanie może się wiązać z wybieleniem skóry, co trzeba jednak wykazać w osobnych badaniach). 

Elastaza i kolagenaza to enzymy rozkładające włókna sprężyste i kolagen – zahamowanie ich aktywności może spowolnić zmiany skóry związane ze starzeniem (np. wystąpienie zmarszczek, nadmierną wiotkość). Także eliminacja wolnych rodników wiązana jest z działaniem anti-aging – jednym z niekorzystych skutków ich nadmiaru jest choćby aktywacja elastazy, którą związki z mangostanu mogą blokować. Te mechanizmy mogą być wykorzystane do zapobiegania uszkodzeniom skóry na poziomie tkankowym i mogą odpowiadać za obserwowane kliniczne efekty stosowania mangostanu [2], okrzykniętego „królem owoców”. 

Na podstawie

  1. Trop Life Sci Res. 2020 Oct;31(3):127-144. Anti-aging Effects of Mangosteen Peel Extract and Its Phytochemical Compounds: Antioxidant Activity, Enzyme Inhibition and Molecular Docking Simulation. Wahyu Widowati et al.
  2. J Clin Biochem Nutr. 2015 Jul; 57(1): 27–32. Mangosteen pericarp extract inhibits the formation of pentosidine and ameliorates skin elasticity. Rei-ichi Ohno et al.