Suplementacja kwasów omega-3 może poprawiać skuteczność leczenia sepsy – uważają anestezjolodzy z Wyższej Szkoły Medycznej Tongji w Wuhan (Chiny). 

Aby to ocenić, naukowcy przeprowadzili metaanalizę danych uzyskanych z 20 badań klinicznych z randomizacją i grupą kontrolną, które objęły łącznie 1514 osób. Analiza sugeruje, że kwasy omega-3 podawane w sepsie:

  • zmniejszają ryzyko zgonu o ok. 20 proc. (bardzo duży efekt, zwłaszcza w stosunku do ceny i biorąc pod uwagę wysoką jednorodność analizowanych badań);
  • skracają czas trwania wentylacji mechanicznej;
  • skracają czas pobytu na oddziale intensywnej terapii. 

Szczegółowa analiza wskazała, że pewien rodzaj chorych odnosi szczególne korzyści z suplementacji kwasów omega-3 w sepsie. Są to pacjenci ze współistniejącą dysfunkcją przewodu pokarmowego (w tej grupie redukcja ryzyka zgonu sięga 50 proc.). Dysfunkcja przewodu pokarmowego w sepsie oznacza stan takiego uszkodzenia jelit (z powodu m.in. zapalenia, niedokrwienia), w którym znacznie zostaje ograniczona ich funkcja barierowa, i do środowiska wewnętrznego organizmu przedostają się w zwiększonej ilości białka bakterii, jak i same bakterie – potęgując ogólnoustrojową reakcję zapalną. 

Autorzy wskazują  możliwe mechanizmy działania kwasów omega-3 w sepsie:

  • wpływ na florę jelitową i w ten sposób, za jej pośrednictwem, wygaszanie systemowej reakcji zapalnej (redukcja wydzielania toksyn bakteryjnych oraz wzrost wydzielania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych mających działanie przeciwzapalne);
  • bezpośrednie działanie przeciwzapalne kwasów omega-3, zwłaszcza jeśli zostanie zwiększona ich przewaga nad prozapalnymi kwasami omega-6 (a suplementacja czystych kwasów omega-3 z pewnością przesuwa tę równowagę). 

Konieczne są dalsze badania kliniczne, które pozwolą ustalić optymalną dawkę, czas trwania terapii oraz – co równie ważne – proporcję między kwasami EPA i DHA – w leczeniu sepsy – brzmi jedna z konkluzji autorów. 

Na podstawie

J Int Med Res. 2020 Dec;48(12):300060520953684. Omega-3 fatty acid supplementation is associated with favorable outcomes in patients with sepsis: an updated meta-analysis. Chenyang Wang et al.