Od pewnego czasu pojawiały się obserwacje wskazujące, że osoby suplementujące chondroitynę i glukozaminę mogą rzadziej chorować na nowotwory jelita grubego. Amerykańscy naukowcy sprawdzili, że dotyczy to także polipów zawierających gruczolaki, z których część uważa się za zmiany przedrakowe. 

Analizą objęto dużą grupę blisko 45 tys. osób, uczestników badań kohortowych Nurses’ Health Study (NHS i NHS2) i Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Były to osoby, które zgłosiły przyjmowanie chondroityny lub glukozaminy i u których wykonano przynajmniej jedno badanie endoskopowe. Gdy wykrywano polipy wymagające usunięcia, badano je histopatologicznie i ustalano, jaki to był rodzaj zmiany (różne rodzaje mają odmienne tendencje do złośliwienia). 

Okazało się, że w pierwszych dwóch kohortach stosowanie glukozaminy lub chondroityny wiązało się z obniżeniem ryzyka wystąpienia gruczolaków jelita grubego, jak również zmian wysokiego ryzyka – odpowiednio o 10 i 26%. Nie obserwowano takiej zależności w badaniu NHS2, co autorzy tłumaczą młodszym wiekiem uczestniczek (a częstość występowania polipów jelita grubego rośnie z wiekiem). Nie stwierdzono też, by stosowanie wzmiankowanych nutraceutyków wpływało na ryzyko pojawienia się polipów ząbkowanych (inny rodzaj zmiany przedrakowej w jelicie grubym). 

Wyniki są spójne z obserwacjami z innych badań kohortowych, w których chondroityna z glukozaminą zmniejszały ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Fakt mniejszej częstości występowania także zmian przedrakowych świadczy o tym, że substancje te mogą działać na wczesnym etapie karcynogenezy i to na zmiany najbardziej skłonne do transformacji nowotworowej (wysokiego ryzyka). Z omawianej pracy wyłania się też hipoteza o długotrwałym działaniu tych nutraceutyków (osoby stosujące te środki regularnie odnosiły większe korzyści w postaci redukcji ryzyka niż ci, którzy przyjmowali je z przerwami). 

Nie wiadomo, jaki dokładnie miałby być mechanizm tego działania chemoprewencyjnego chondroityny z glukozaminą, podejrzewa się jednak udział komponenty przeciwzapalnej. Biorąc pod uwagę, że rak jelita grubego rozwija się dość wolno, a nutraceutyki te najczęściej są przyjmowane w związku z chorobą stawów, można przyjąć, że ich stosowanie może przynosić także inne korzyści, pozastawowe – o których należy pamiętać, zastanawiając się nad tym, czy przyjmować je regularnie, czy z przerwami (są i takie dylematy). Prewencja raka jelita grubego przemawia za tą pierwszą opcją. 

Na podstawie

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020 Oct 14.  Glucosamine and Chondroitin Supplements and Risk of Colorectal Adenoma and Serrated Polyp. Dong Hoon Lee et al.