W dużym randomizowanym badaniu klinicznym VITAL wykazano, że suplementacja witaminy D wiązała się z mniejszą ilością zaawansowanych nowotworów, tj. powodujących zgon lub w stadium z przerzutami. Ale tylko u osób z prawidłową wagą.

VITAL to duże badanie kliniczne, w którym uczestnikom podzielonym na różne grupy podawano kombinacje witaminy D (2000 j. dziennie) oraz kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 (1 g dziennie). Badanie miało charakter wieloośrodkowy, uczestnikami byli Amerykanie po 50 r.ż., którzy w momencie włączenia do badania (w latach 2011-2014) nie mieli rozpoznanej choroby nowotworowej. 

Analiza przeszło 25 tysięcy osób wskazała, że po około 5 latach suplementacji w grupie stosującej witaminę D rozpoznano o 17% mniej zaawansowanych nowotworów. Co więcej, ważnym czynnikiem wpływającym na stopień tej ochrony okazała się masa ciała – pacjenci z nadwagą lub otyli nie odnosili opisywanych korzyści. Co więcej, gdy sprawdzono efekt witaminy D wyłącznie u osób z prawidłową masą ciała, redukcja częstości rzeczonych nowotworów sięgnęła prawie 40%!

Ochronna rola witaminy D nie dotyczyła żadnego konkretnego nowotworu, suplementacja wiązała się z redukcją różnych ich rodzajów. To wskazuje na istnienie jakiegoś uniwersalnego mechanizmu działania witaminy D, który wiąże się z procesem rozwoju nowotworzenia. Trudno natomiast wyjaśnić, dlaczego nadwaga ten wpływ niweluje – może za to odpowiadać sekwestracja witaminy D w tkance tłuszczowej (dlatego osobom z nadmierną masą ciała zaleca się większe dawki witaminy D) albo przewlekły stan zapalny, który generuje nadmiar tkanki tłuszczowej i który może przyczyniać się do rozwoju nowotworów w różnych narządach. 

Tak czy inaczej, wyniki tego badania są doskonałym argumentem i za suplementacją witaminy D, i za skutecznym odchudzaniem. 

Na podstawie

JAMA Netw Open. 2020 Nov 2;3(11):e2025850. Effect of Vitamin D3 Supplements on Development of Advanced Cancer: A Secondary Analysis of the VITAL Randomized Clinical Trial. Paulette D Chandler et al.