I to nie tylko zimą nie wystarcza, ale nawet latem, i to nie byle gdzie – bo w południowych Włoszech. Takie wnioski przynosi analiza pediatrów z Uniwersytetu w Foggi. 

W badaniu wzięło udział 1484 dzieci (od niemowląt do 18 r.ż.) z Apulii. Oceniano u nich stężenie 25-hydroksywitaminy D we krwi (standardowy parametr pozwalający wnioskować o zasobach witaminy D w organizmie). Za prawidłowe zaopatrzenie w witaminę D uznawano stężenie >30 ng/ml. 

Jak się okazało, mediana stężenia 25(OH)D wynosiła nieco ponad 20 ng/ml, czyli była znacznie poniżej wartości prawidłowej. Tylko 15% badanych osiągnęło wystarczający poziom witaminy D. Wykryto też korelacje z wiekiem dzieci: im starsze dziecko, tym niższego poziomu można było się spodziewać. W zimie sytuacja, jak można podejrzewać, była (z uwagi na mniej światła słonecznego i zakrywanie ciała) gorsza niż latem, jednak latem też nie była zadowalająca: w tej porze roku tylko ok. 1/3 dzieci osiągnęła prawidłowe stężenia witaminy D we krwi. 

Zdaniem autorów sytuacja ta wymaga wprowadzenia badań przesiewowych, wytycznych co do suplementacji i przeanalizowania oczekiwanych poziomów witaminy D u dzieci w różnych grupach wiekowych i w różnych porach roku, aby zapewnić dzieciom optymalne zaopatrzenie w tę niezwykle ważną witaminę. 

Na podstawie

Rutigliano I, De Filippo G, De Giovanni D, Campanozzi A. Is sunlight enough for sufficient vitamin D status in children and adolescents? A survey in a sunny region of southern Italy. Nutrition. 2020 Dec 5;84:111101. doi: 10.1016/j.nut.2020.111101. Epub ahead of print. PMID: 33476996.