Polscy specjaliści, w tym alergolodzy, pediatrzy i dermatolodzy przeprowadzili badanie kliniczne, w którym wykazali spektakularne działanie złożonego probiotyku w alergii na mleko krowie u dzieci. 

Punktem wyjścia do przeprowadzenia badania były liczne obserwacje, że podawanie probiotyków łagodzi objawy alergiczne, prawdopodobnie w wyniku zmiany składu mikroflory jelitowej na bardziej „przyjazną” i „uspokojenie” układu immunologicznego, którego największe skupisko znajduje się wokół przewodu pokarmowego (nosi nazwę GALT, gut-associated lymphoid tissue, czyli „tkanka limfatyczna w obrębie przewodu pokarmowego”). 

Autorzy sprawdzili skuteczność preparatu probiotycznego u dzieci w wieku <2 r.ż., z rozpoznaną alergią na mleko krowie. Preparat zawierał dwa izolaty Lactobacillus rhamnosus oraz szczep Lactobacillus casei pochodzące z polskiej kolekcji czystych kultur bakteryjnych w Łodzi (dawka dzienna 1 mld CFU). W badaniu uczestniczyło 151 dzieci, które otrzymywały dietę eliminacyjną (w diecie unikano obecności białek mleka krowiego). W sposób losowy przydzielono je do grupy otrzymującej wspomniany preparat albo placebo.  Probiotyki podawano przez 3 miesiące i przez kolejne 9 monitorowano stan kliniczny pacjentów. Uwagę zwracano zwłaszcza na zmianę nasilenia objawów mierzoną wskaźnikiem SCORAD, w tym odsetek dzieci, u których wskaźnik ten poprawił się o więcej niż 30 proc. Jest to o tyle istotne, że objawy po 3 miesiącach badania poprawiły się zarówno w grupie placebo, jak i w grupie probiotyku. Mimo to odsetek dzieci z poprawą był ponaddwukrotnie większy w grupie otrzymującej probiotyki niż w grupie placebo. Największe efekty probiotyków stwierdzono natomiast w grupie dzieci z podwyższonym mianem przeciwciał IgE skierowanych przeciw białkom mleka krowiego.

Jak widać, za pomocą probiotyków można uzyskać dość szybko skuteczną redukcję objawów alergii. Pytanie brzmi, jak taka suplementacja zadziała w dłuższym czasie i czy uda się z jej pomocą osiągnąć stan tolerancji immunologicznej – czyli „nauczyć” układ odpornościowy, by nie reagował na białka mleka krowiego, i w ten sposób zlikwidować objawy alergii. To będzie wyjaśniane w kolejnych badaniach. 

Na podstawie

Cukrowska B, Ceregra A, Maciorkowska E, Surowska B, Zegadło-Mylik MA, Konopka E, Trojanowska I, Zakrzewska M, Bierła JB, Zakrzewski M, Kanarek E, Motyl I. The Effectiveness of Probiotic Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus casei Strains in Children with Atopic Dermatitis and Cow’s Milk Protein Allergy: A Multicenter, Randomized, Double Blind, Placebo Controlled Study. Nutrients. 2021 Apr 1;13(4):1169. doi: 10.3390/nu13041169. PMID: 33916192; PMCID: PMC8066586.