Błonnik spożyty przed posiłkiem ogranicza poposiłkowy wzrost stężenia glukozy we krwi u starszych osób, co wykazali jaońscy naukowcy. 

Jest wiele danych przemawiających za zbawiennym wpływem bogatobłonnikowej diety na metabolizm, ale wcale nie tak dużo badań oceniających wpływ suplementacji błonnika w tym kontekście – a to przecież potencjalnie ważny nutraceutyk choćby w cukrzycy, gdzie walczymy o zmniejszenie poziomu cukru, nieubłaganie rosnącego we krwi po posiłku. Tym ciekawsza jest omawiana praca naukowa z Japonii. 

Grupę do badania wybrano niewielką, zaledwie 9 osób, za to samo badanie przeprowadzono dwukrotnie, z zamianą błonnika na „placebo”. Uczestnicy mieli ok. 75 r.ż., nie mieli natomiast chorób współistniejących (cukrzycy również). Początkowo każdy otrzymał przekąskę – zwykłą albo wzbogaconą w błonnik, do spożycia między lunchem a obiadem, a po tygodniu grupy odwrócono – kto otrzymywał błonnik, teraz dostał zwykłą przekąskę, i vice versa

Sprawdzano, jak zmieni się wchłanianie cukru po standaryzowanym posiłku. Dokonywano tego dość precyzyjnie, czyli metodą ciągłego monitorowania stężenia cukru przez 24 godz. Okazało się, że ci, którzy spożywali przekąskę bogatobłonnikową, mieli:

  • niższe stężenia glukozy po głównym posiłku (co oznacza mniejsze „piki” glukozy, które są szczególnie związane z ryzykiem rozwoju powikłań cukrzycy);
  • mniejsze pola pod krzywą stężenia glukozy (co oznacza, że mniej glukozy wchłaniało się ogółem, i z punktu widzenia typowej diety „zachodniej” jest pożytecznym zjawiskiem).

Oba te parametry były lepsze jeszcze dzień po spożyciu błonnika, co świadczy o tym, że działanie tego nutraceutyku obejmuje więcej mechanizmów niż tylko tworzenie sieci, w której więzną cząsteczki glukozy, czy zwalnianie opróżniania żołądka. Sami autorzy przyznają, że mechanizmy tego zjawiska są nieznane i mogą obejmować złożone proesy biochemiczne i endokrynologiczne. Ważne natomiast, że suplementowany błonnik może redukować wchłanianie glukozy, działać długo i w ten sposób wspomagać metabolizm. Konieczne są dalsze badania, które pozwolą ustalić, czy efekt ten jest uniwersalny i jaka będzie jego istotność kliniczna, zwłaszcza u chorych na cukrzycę.

Na podstawie

Foods. 2020 Oct 20;9(10):1500. Effect of the Intake of a Snack Containing Dietary Fiber on Postprandial Glucose Levels. Hyeon-Ki Kim et al.