Olej rybi jako źródło kwasów omega-3 suplementowany u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów istotnie zmniejszył ból w badaniu klinicznym przeprowadzonym w Australii. 

Badanie trwało 4 miesiące, uczestniczyło w nim 152 chorych, których wspólną cechą była otyłość i siedzący tryb życia (oba te czynniki wiążą się z częstszym występowaniem choroby zwyrodnieniowej stawów). Podawano im w różnych kombinacjach olej rybi zawierający 2 g DHA (kwas dokozaheksaenowy) i 400 mg EPA (kwas eikozapentaenowy) lub kurkuminę. 

Analiza statystyczna wskazała, że w grupie 131 pacjentów, którzy skarżyli się na przewlekły ból stawów, suplementacja oleju rybiego istotnie zmniejszyła jego nasilenie oraz wpływ na komfort codziennego życia. Nie uwidoczniono natomiast wpływu kurkuminy. Działanie przeciwbólowe oleju rybiego skorelowane było z poprawą czynności mikrokrążenia, co sugeruje możliwość innego mechanizmu działania niż przeciwzapalne właściwości kwasów omega-3 – być może w jakimś stopniu odpowiada za to poprawa ukrwienia elementów stawu. Kwasy omega-3 z olejów rybich poprawiają czynność śródbłonka, co może przejawiać się lepszym rozkurczem naczyń i poprawą odżywienia chrząstki stawowej lub zaopatrujących ją nerwów. Oznaczałoby to, że ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów może być przynajmniej po części powodowany niedokrwieniem, a nie wyłącznie zapaleniem – i w tym badaniu poczyniono obserwacje, które wydają się potwierdzać tę hipotezę. Zjawiska te z pewnością będą przedmiotem kolejnych prac badawczych. 

Na podstawie

Rheumatol Adv Pract. 2020 Jul 23;4(2):rkaa036. Fish oil supplementation reduces osteoarthritis-specific pain in older adults with overweight/obesity. Julia C Kuszewski ET AL.