Funkcje, które magnez pełni w tkance nerwowej, skłaniają naukowców do prób wykorzystywania tego mikroelementu diety w terapii chorób psychicznych. Dzięki niedawnej pracy włoskich naukowców z Mediolanu mamy możliwość zapoznać się z podsumowaniem aktualnej wiedzy na ten temat. 

Magnez bierze udział w neurotransmisji, wytwarzaniu synaps i wypustek komórek nerwowych, tworzeniu osłonek mielinowych, zabezpiecza neurony przed przedwczesną śmiercią, jest ważnym mikroelementem dla procesów uczenia się i zapamiętywania. Najwięcej entuzjazmu naukowców budzi jednak blokowanie przez magnez receptora NMDA, który, jak się uważa, uczestniczy w patogenezie depresji. Nie można też jednak pomijać związków magnezu z florą jelitową – uczestniczy w jej kształtowaniu na równi z innymi elementami diety, i brak magnezu może zaburzać funkcjonowanie osi jelita-mózg. 

Z przeglądu badań klinicznych dokonanego przez autorów wynika, że:

  • suplementacja magnezu może wspomagać leczenie depresji;
  • podobnie – może łagodzić ostry stres, niekoniecznie natomiast jest skuteczna w lęku uogólnionym lub napadach paniki (być może z powodu odmienności mechanizmów powstawania tych stanów);
  • niejasna jest rola magnezu w schizofrenii i w chorobach dzieci, tj. w ADHD czy autyzmie, jej wyjaśnienie wymaga dalszych badań. 

Problemem sporej części badań klinicznych jest próba korelowania objawów klinicznych ze stężeniem magnezu we krwi. To jest mało miarodajne, nie odzwierciedla bowiem stanu zasobów magnezu w organizmie (aby te ocenić, konieczny jest test wydalania magnezu z moczem po obciążeniu lub ocena stężenia magnezu we włosach). W takich warunkach również trudno oceniać skuteczność suplementacji magnezu, bo mogą być konieczne większe dawki i dłuższy czas suplementacji – trzeba je dobierać indywidualnie do chorego. Tym bardziej zwraca jednak uwagę stosunkowo spora liczba prac wiążąca magnez z zaburzeniami nastroju, mimo że nie wszystkie wyniki są spójne. W kolejnych badaniach naukowcy będą wyjaśniać, skąd się biorą te różnice, czy znaczenie ma postać (rodzaj związku chemicznego) magnezu, długość suplementacji, czynniki demograficzne, choroby współistniejące, przyjmowane leki, ogólny styl życia i in. 

Na podstawie

Nutrients. 2020 Jun 3;12(6). The Role and the Effect of Magnesium in Mental Disorders: A Systematic Review. Botturi A et al