Duże francuskie badanie obserwacyjne przypomina, jak ważnym elementem diety jest błonnik. 

Autorzy przedstawili analizę kohorty NutriNet-Santé, rozpoczętego w 2009 r. badania obejmującego 170 tys. osób, które regularnie udostępniają dane o swojej diecie, stylu życia i chorobach. Dane te są jeszcze korelowane z krajowym rejestrem ubezpieczeniowym i przeprowadzonymi procedurami medycznymi, aby dokładniej oceniać stan zdrowia uczestników. 

Tym razem badacze przeanalizowali związki między poważnymi chorobami i śmiertelnością a ilością błonnika w diecie. Uczestników podzielono na kwintyle, czyli na pięć grup w zależności od ilości spożywanego błonnika. Analiza porównująca grupy o największym i najmniejszym spożyciu owskazała, że:

  • rozpuszczalny błonnik wiązał się z mniejszym (o 20%) ryzykiem choroby wieńcowej i o 60% mniejszym ryzykiem raka jelita grubego;
  • błonnik ogółem wiązał się z o 40% mniejszym ryzykiem cukrzycy typu 2 (przy czym ryzyko to nieco silniej zmniejszał błonnik nierozpuszczalny niż rozpuszczalny);
  • błonnik nierozpuszczalny wiązał się z o 35% mniejszym ryzykiem zgonu z przyczyn nowotworowych lub krążeniowych;
  • błonnik ogółem wiązał się ze zmniejszeniem o ok. 20% ryzyka raka piersi. 

Autorzy wskazują, że tak istotne różnice zachorowalności i śmiertelności powinny wpływać na politykę zdrowotną w zakresie zdrowia publicznego i wiązać się z promocją większego spożycia błonnika, które w wielu krajach jest znacznie poniżej zalecanych poziomów. 

Na podstawie

Am J Clin Nutr. 2020 Jul 1;112(1):195-207. Associations between consumption of dietary fibers and the risk of cardiovascular diseases, cancers, type 2 diabetes, and mortality in the prospective NutriNet-Santé cohort. Partula V et al.