Zapewnienie w diecie stałej podaży witaminy B6 (pirydoksyny) i B9 (kwasu foliowego) łączy się z obniżeniem ryzyka udaru. 

Są to wnioski z niedawnej metaanalizy prospektywnych badań klinicznych przeprowadzonej przez chińskich naukowców. Uwzględnione badania obejmują niebagetelną populację blisko 400 tysięcy osób. 

Witamina B6 i kwas foliowy okazały się redukować ryzyko udaru nawet po 10 latach i nawet u osób, które już przebyły udar. Stopień redukcji ryzyka wydaje się zależeć liniowo od dawki: autorzy oszacowali, że na każde 100 μg kwasu foliowego i na każde 500 μg witaminy B6 (dawki dzienne) przypada spadek ryzyka o średnio 6%. Korelacja ta jest niezależna od innych czynników ryzyka udaru, jak nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, spożycie alkoholu, niedostatek aktywności fizycznej. 

Mechanizm działania w/w witamin ma prawdopodobnie związek z ich wpływem na stężenie homocysteiny, aminokwasu uszkadzającego ścianę naczyń krwionośnych. Witamina B6 i B9 są kofaktorami enzymów rozkładających homocysteinę, i w ten sposób zmniejszających jej stężenie we krwi. Od dawna podejrzewa się, że witaminy z grupy B (a konkretnie – te uczestniczące w metabolizmie homocysteiny) mogą zapobiegać chorobom naczyń, jednak dotychczasowe badania interwencyjne przynosiły niespójne wyniki. Obecna metaanaliza wydaje się rozwiewać wątpliwości.

Ciekawą inna obserwacją jest ta, że witamina B12, która również uczestniczy w metabolizmie homocysteiny, nie wpływała na ryzyko udaru. Możliwe są różne wyjaśnienia tego faktu: jedno takie, że witamina B12 wpływa na stężenie homocysteiny w znacznie mniejszym stopniu niż witaminy B6 i B9, drugie – że nawet wśród starszych osób trudno o niedobór witaminy B12 (w przeciwieństwie do witaminy B6). 

Uwzględnione badania obejmowały podaż witamin z różnych źródeł: zarówno z codziennej diety, jak i z suplementacji. W przypadku kwasu foliowego oba źródła wiązały się z podobnego stopnia redukcją udarów, w przypadku witaminy B6 suplementacja wiązała się z silniejszą korelacją. Przyszłe badania powinny więc skupić się również na ocenie, która droga dostarczania witamin B6 i B9 daje lepsze wyniki pod względem profilaktyki udarów. 

Na podstawie

Adv Nutr 2020 Jun 5;nmaa061. Dietary Intake of Homocysteine Metabolism-Related B-Vitamins and the Risk of Stroke: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies. Liyun Chen et al.