Aby w pełni korzystać z dobrodziejstw suplementacji witaminy D, warto pamiętać o ważnym czynniku z nią współgrającym, czyli o magnezie. 

Współczesna dieta zwykle nie zawiera wystarczających ilości wszystkich witamin i minerałów, wśród nich ważne, choć nie jedyne, to właśnie witamina D – i magnez. I o ile świadomość konieczności wyrównywania deficytów witaminy D powoli staje się powszechna, o magnezie mówi się znacznie rzadziej – mimo że jest równie ważnym elementem diety. Pojawiają się nawet opinie, że suplementację witaminy D powinno się łączyć z suplementacją magnezu. 

Magnez uczestniczy w wiązaniu witaminy D przez białka krwi, jest też kofaktorem enzymów prowadzących jej hydroksylację (tzn. jest niezbędny do aktywacji witaminy D, wchłaniana jest bowiem w postaci nieaktywnej i musi zostać zmodyfikowana w organizmie). 

Naukowcy z Hiszpanii postanowili sprawdzić, jak suplementacja magnezu wpłynie na stężenie witaminy D u kobiet po menopauzie. Grupa ta charakteryzuje się stosunkowo częstym niedoborem witaminy D, jak i magnezu. Paradoksalnie nawet jeśli w diecie będzie wystarczająca ilość witaminy D, niedobór magnezu może spowodować, że we krwi nie pojawi się jej postać aktywna. 

W celu sprawdzenia tej hipotezy do badania zaproszono 52 kobiety po 44 rż. i przydzielono je albo do grupy otrzymującej magnez w dawce 500 mg dziennie, albo placebo. Nie stosowano przy tym suplementacji witaminy D, mimo że wyjściowo aż 80% uczestniczek miało niedobór witaminy D. Okazało się, że po suplementacji magnezu odsetek uczestniczek z niedoborem witaminy D zmniejszył się o jedną piątą. 

Wyniki te potwierdzają, że magnez pełni istotną rolę w metabolizmie witaminy D. Warto pamiętać, że oba elementy są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układów komórkowych zależnych od witaminy D, i wyrównywać oba niedobory. 

Na podstawie

Nutrients. 2020 Jul 30;12(8):2283. Response of Vitamin D after Magnesium Intervention in a Postmenopausal Population from the Province of Granada, Spain. Héctor Vázquez-Lorente et al.