Naukowcy z Uniwersytetu w Kairze (Egipt) opublikowali wyniki badania klinicznego, w którym wykazali, że podawanie probiotyków redukuje populację drożdżaków zasiedlającą błonę śluzową jamy ustnej. 

Celem było poszukiwanie nowych metod pomocy pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz zespołem Sjögrena – przewlekłą reumatologiczną chorobą z kręgu autoagresji. W tym schorzeniu z nieznanych przyczyn dochodzi do ataku układu odpornościowego na gruczoły łzowe i ślinowe. Brak łez skutkuje suchością oczu, brak śliny – trudnościami w jedzeniu, przełykaniu oraz zwiększoną podatnością na drożdżycę jamy ustnej. 

Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać, niż leczyć (a leki przeciwgrzybicze mają istotne działania niepożądane), autorzy badania postanowili wypróbować skuteczność probiotyków w zwalczaniu drożdżaków zasiedlających jamę ustną. W badaniu wzięło udział 32 chorych, których przydzielono do grupy otrzymującej placebo albo mieszankę probiotyków doustnie (w kapsułce obecne były szczepy Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus oraz Bifidobacterium bifidum). Obserwacja trwała 5 tygodni. 

W grupie otrzymującej aktywny probiotyk stwierdzono istotnie mniejszą ilość drożdżaków w wymazach po 5 tygodniach, populacja pozostała natomiast niezmieniona w grupie placebo. 

To pierwsze takie badanie, w którym probiotyki zastosowano w celu profilaktyki drożdżycy błony śluzowej przewodu pokarmowego. Nie potrafimy jeszcze powiedzieć, czy probiotyki skutecznie zabezpieczają przed inwazją grzybów w tej szczególnie zagrożonej grupie, jednak ograniczenie przez nie kolonizacji błony śluzowej pozwala mieć nadzieję, że tak będzie. Zwłaszcza że są też badania wskazujące na zwiększoną skuteczność leczenia objawowej drożdżycy dzięki dołączeniu probiotyków. Aby to bezsprzecznie ustalić, konieczne będą kolejne badania z ogólną probiotykoterapią.

Na podstawie

Rheumatol Int. 2020 Jun;40(6):873-879. Probiotics as a prophylaxis to prevent oral candidiasis in patients with Sjogren’s syndrome: a double-blinded, placebo-controlled, randomized trial. Kamal Y et al.