Sugestie mówiące, że cynk może wspomóc leczenie depresji, zyskały potwierdzenie w metaanalizie badań klinicznych przeprowadzonej przez naukowców z Iranu i Wielkiej Brytanii. 

Dotychczasowe badania pozwalały podejrzewać, że cynk uczestniczy w patofizjologii depresji. Np. analiza badań kohortowych wskazuje, że najwyższe ilości cynku w diecie wiążą się z o przeszło 30% rzadszym występowaniem depresji w porównaniu z osobami spożywającymi go najmniej. Osoby z depresją mają mniejsze zasoby cynku niż zdrowi. Niejasne jest jednak, w jakim mechanizmie miałoby to się odbywać ani czy suplementacja cynku przyczynia się do poprawy nastroju (i czy zwiększy skuteczność leków przeciwdepresyjnych). Biorąc pod uwagę, że  remisje depresji często osiągane są późno lub z użyciem wielu leków (same leki zaczynają działać po 2 tygodniach), poszukiwanie alternatywnych wytłumaczeń przyczyn tej choroby – i nowych możliwości terapii – nie jest z punktu widzenia naukowego niczym nadzwyczajnym. 

Metaanaliza randomizowanych badań klinicznych wskazała, że suplementacja cyku w depresji istotnie zmniejsza nasilenie objawów – ale, i tu zaskoczenie, tylko cynk gdy był stosowany w monoterapii, tzn. nie był dodatkiem do leków przeciwdepresyjnych, tylko podstawowym leczeniem. Największe przy tym efekty uzyskuje się w łagodnych do umiarkowanych zaburzeniach nastroju. 

Cynk wpływa na neurotransmisję, generację wysoce reaktywnych związków, działanie układu immunologicznego, i wszystkie te działania mogą mieć związek z pracą mózgu i wpływem przeciwdepresyjnym. Skuteczność w monoterapii w łagodnym i umiarkowanym zaburzeniu nastroju jest zastanawiająca. Rodzi to teoretyczną możliwość wykorzystywania cynku jeszcze przed decyzją o wprowadzeniu leków – dla części psychiatrów postępowanie takie będzie zapewne kontrowersyjne, może być natomiast warte rozważenia w przypadku chorych, którzy nie chcą brać syntetycznych leków, a takich pojawia się coraz więcej. 

Na podstawie

Gen Hosp Psychiatry. 2020 Aug 10;S0163-8343(20)30114-6. Online ahead of print. Zinc in depression: From development to treatment: A comparative/ dose response meta-analysis of observational studies and randomized controlled trials. Somaye Yosaee et al.