Stłuszczenie wątroby jest sygnałem, że metabolizm tłuszczu i cukru jest poważnie zaburzony. Jeśli tego nie opanujemy, grozi nam za jakiś czas cukrzyca, nadciśnienie i miażdżyca. To czerwona lampka, że najwyższy czas zająć się swoim zdrowiem – schudnięciem, zmianą diety oraz regularną aktywnością fizyczną. 

Nie wiadomo dokładnie, skąd się bierze ta choroba. Na poziomie komórkowym sprawa jest prosta: tłuszcze z jakiegoś powodu nie są wprowadzane w cykl Krebsa w celu ich spalenia w mitochodnriach, zamiast tego są odkładane w postaci kropli w cytoplazmie. To obładowanie komórek tłuszczem zaburza ich funkcjonowanie (stąd złe wyniki tzw. prób wątrobowych) i zmienia obraz ultrasonograficzny wątroby. 

Ponieważ stłuszczenie wątroby dość dobrze reaguje na zmiany diety (likwidacja toksyn, np. alkoholu, smażonego mięsa, fast-foodu, wprowadzenie dużej ilości warzyw), naukowcy poszukują składników pożywienia, które można by w tej chorobie wykorzystać jako nutraceutyki – w celu przyspieszania korzystnych zmian. W omawianym dziś badaniu irańscy uczeni wykorzystali do tego sproszkowany czosnek. 

W badaniu uczestniczyło 110 chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, których podzielono na dwie grupy: w jednej podawano sproszkowany czosnek w ilości 800 mg dziennie, w drugiej placebo. Obserwacja trwała 15 tygodni. 

Po tym okresie ustalono, że:

  • zmniejszenie stłuszczenia wątroby w obrazie USG udało się uzyskać u przeszło połowy chorych otrzymujących czosnek i tylko jednej siódmej osób z grupy placebo; 
  • efekt ten był niezależny od wyjściowego stopnia stłuszczenia wątroby, tj. występował u tych z bardziej, jak i z mniej nasilonymi zmianami;
  • poprawie uległy także wskaźniki uszkodzenia wątroby: ALT, AST;
  • w grupie czosnku stwierdzono istotnie większą poprawę w zakresie takich parametrów metabolizmu jak poziom HBA1c, stężenie glukozy na czczo, stężenie cholesterolu i jego frakcji LDL, stężenie triglicerydów we krwi.

Naukowcy podejrzewają, że za skutecznością czosnku może stać działanie związków siarki, polegające na wygaszaniu tlących się stanów zapalnych, ale też mechanizmy czysto metaboliczne: czosnek zmniejsza w komórkach wątroby ilość białek promujących odkladanie tłuszczu, zwiększa natomiast ilość receptorów pośredniczących w jego spalaniu. 

Autorzy proponują, by kolejne badania oceniały, na ile suplementacja czosnku wesprze zmiany stylu życia w ramach leczenia stłuszczenia wątroby. Skuteczność samego sproszkowanego czosnku uznają więc za udowodnioną. 

Na podstawie

Diabetes Metab Syndr Obes. 2020 Jul 7;13:2389-2397.  Therapeutic Effects of Garlic on Hepatic Steatosis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease Patients: A Randomized Clinical Trial. Davood Soleimani et al.