Badanie kliniczne wskazuje, że suplementacja kurkuminy poprawia przebieg kliniczny marskości wątroby.

Korzystny wpływ kurkuminy na procesy włóknienia wątroby (zjawisko to jest kwintesencją marskości) kazały już podejrzewać badania na zwierzętach. Zespół naukowców z Iranu i USA postanowił sprawdzić, czy podobne efekty będą widoczne u ludzi. 

W tym celu zaproszono do badania 70 chorych w wieku 20-70 lat, których losowo przydzielono albo do grupy otrzymującej kurkuminę w dawce 1 g dziennie, albo do grupy placebo. Obserwacja trwała 3 miesiące. Po tym czasie stwierdzono, że w grupie otrzymującej kurkuminę zmniejszyły się wskaźniki uszkodzenia wątroby, takie jak:

  • wynik w skali MELD (skala opracowana przez Mayo Clinic do oceny ciężkości schyłkowego etapu chorób wątroby, bierze pod uwagę stopień niewydolności wątroby w zakresie  najważniejszych procesów, tj. syntezy czynników krzepnięcia, rozkładu hemoglobiny, wydalania bilirubiny oraz rozkładu kreatyny z mięśni);
  • wynik w skali Childa-Pugha (uwzględnia także obecność zaburzeń ze strony układu nerwowego oraz wodobrzusza).

O ile w grupie leczonej kurkuminą doszło do poprawy parametrów składających się na każdą ze skal, o tyle w grupie placebo odnotowano ich pogorszenie. 

Marskość wątroby może mieć wiele przyczyn, najczęstsze to wirusowe zapalenia wątroby oraz nadużywanie alkoholu. Kurkumina ma z kolei działanie hepatoprotekcyjne, tj. chroniące wątrobę, które tworzy potencjał jej wykorzystania w różnych chorobach, np. stłuszczeniu wątroby, uszkodzeniu toksycznym, przewlekłych zapaleniach, alkoholowej chorobie wątroby czy właśnie marskości. Wyniki omawianej pracy potwierdzają wcześniejsze prace wskazujące, że kurkumina może poprawiać obraz ultrasonograficzny wątroby – z tym że tu otrzymano poprawę innych parametrów klinicznych, lepiej świadczących o wpływie na czynność tego narządu.

Autorzy podejrzewają, że za działaniem kurkuminy na poziomie komórkowym w hepatocytach mogą stać:

  • odnowa układów antyoksydacyjnych i skuteczniejsze usuwanie wolnych rodników;
  • wygaszanie niekorzystnej aktywności układu immunologicznego;
  • zapobieganie śmierci komórek wątroby.

Na podstawie

Phytother Res. 2020 Jun;34(6):1446-1454. Effect of curcumin supplementation on disease severity in patients with liver cirrhosis: A randomized controlled trial. Masoud Nouri-Vaskeh et al.