Wirusolodzy z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju ogłosili, że popularny nutraceutyk, chlorofilina sodowo-miedziowa ma specyficzne właściwości: utrudnia infekcję komórek enterowirusami EV-A71 i wirusami Coxsackie CV-A16.

Oba wirusy są spokrewnione, oba są enterowirusami – czyli wirusami, które wnikają do organizmu przez przewód pokarmowy (i tam się namnażają). Nie są mimo to przyczyną biegunek – powodują natomiast chorobę bostońską i czasami wywołują powikłania neurologiczne (na marginesie: najbardziej znanym enterowirusem uszkadzającym układ nerwowy jest wirus polio). 

W walce z infekcjami wirusowymi świat naukowy jest znacznie bardziej bezradny niż w przypadku bakterii. Mamy co prawda metody profilaktyki (szczepionki), znacznie gorzej natomiast z metodami leczniczymi. Stąd poszukiwania środków mogących wspomóc nas w walce z patogenami wirusowymi. Ważne, aby były one bezpieczne – wiele leków ma bowiem ograniczenia związane z działaniami ubocznymi.

Autorzy omawianej pracy przeprowadzili eksperymenty na hodowlach komórkowych, w których wykazali, że taka bezpieczna substancja, wykorzystywana w medycynie jeszcze przed II wojną światową, chlorofilina sodowo-miedziowa, ma działanie powstrzymujące inwazję wirusów. Nie wpływa przy tym na działanie komórek, tylko utrudnia wirusom wnikanie do ich środka – wirusy przyłączały się do receptorów na komórkach, ale nie następowała faza fuzji z błoną komórkową, która zwykle kończy się przedostaniem się materiału genetycznego wirusa do jądra komórkowego i przejęciem kontroli nad działaniem zainfekowanej komórki (panują tu całkiem niezłe analogie z wirusami komputerowymi). 

Po wykryciu tego mechanizmu badacze przeszli do eksperymentów na zwierzętach. Wykazali, że podawanie chlorofiliny myszom zainfekowanym wspomnianymi wirusami znacznie zmniejszyło ilość namnożonego materiału wirusowego w płucach i w mięśniach. 

Autorzy proponują, by prowadzić dalsze badania nad chlorofiliną pod kątem możliwego jej wykorzystania klinicznego, np. wzmacniania skuteczności dostępnych leków przeciwwirusowych. Warto by z pewnością też ustalić, czy efekt ten ogranicza się do wspomnianych enterowirusów, czy też dotyczy szerszego spektrum wirusów. I – czy potwierdzi się u ludzi. 

Na podstawie

ACS Infect Dis. 2020 May 8;6(5):882-890. Sodium Copper Chlorophyllin Is Highly Effective against Enterovirus (EV) A71 Infection by Blocking Its Entry into the Host Cell. Zezhong Liu et al.