Badanie kliniczne SHADE przeprowadzone w Indiach wskazuje, że suplementacja witaminy D przyspiesza zdrowienie w łagodnej infekcji nowym koronawirusem SARS-CoV2. 

Do badania włączono 40 chorych z wykrytym zakażeniem SARS-CoV2, u których objawy były łagodne lub nie występowały (tzw. bezobjawowe zakażenie). U wszystkich osób włączonych do badania występował też niedobór witaminy D. 

Uczestników przydzielono w sposób losowy do grupy przyjmującej witaminę D w dawce 60 tys. j. dziennie przez dni albo do grupy placebo. Jeśli po tygodniu stężenie witaminy D we krwi nie przekraczało 50 ng/ml, suplementację kontynuowano. 

Stwierdzono, że w okresie obserwacji u około 60 proc. uczestników otrzymujących suplementację witaminy D doszło do eliminacji materiału genetycznego koronawirusa (w grupie placebo odsetek ten był trzykrotnie mniejszy). Suplementacja witaminy D wiązała się także z istotnym obniżeniem stężenia fibrynogenu, białka uczestniczącego w procesach krzepnięcia krwi i „rosnącego” w ostrych stanach zapalnych. 

W badaniu tym zastosowano dużą dawkę witaminy D w krótkim czasie, aby szybko uzupełnić niedobory w warunkach ostrej infekcji. Wyniki sugerują, że terapia ta wspomaga siły obronne organizmu w walce z wirusem, być może zmniejszając ilość receptorów ACE-2 na nabłonku dróg oddechowych i utrudniając w ten sposób wnikanie wirusa do komórek. Obserwacje te dostarczają kolejnych informacji o tym, jak ważna jest suplementacja witaminy D w okresie zwiększonego ryzyka infekcji dróg oddechowych. 

Na podstawie

Postgrad Med J. 2020 Nov 12;postgradmedj-2020-139065. Short term, high-dose vitamin D supplementation for COVID-19 disease: a randomised, placebo-controlled, study (SHADE study). Ashu Rastogi et al.