Zespół metaboliczny, czyli nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca i zaburzenia lipidowe dramatycznie zwiększa ryzyko ciężkich chorób (zwłaszcza sercowo-naczyniowych) i przedwczesnej śmierci. Dziś wiele podejrzeń kieruje się w stronę bakterii jelitowych jako potencjalnych sprawców tych problemów. Włoscy naukowcy wykazali, że interwencja nakierowana na florę jelitową może poprawić wskaźniki metaboliczne, z których wiele jest powiązanych z długością życia. 

W badaniu udział wzięło 60 osób w podeszłym wieku, którym najpierw unormowano dietę i aktywność fizyczną, a następnie podzielono ich losowo na grupy: jednym przydzielono synbiotyk (probiotyk w połączeniu z prebiotykiem) zawierający szczepy Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus oraz Lactobacillus reuteri, drudzy otrzymywali placebo. Obserwację prowadzono przez 2 miesiące. 

W grupie otrzymującej synbiotyki stwierdzono po tym okresie:

  • istotną redukcję obwodu w pasie;
  • istotną redukcję stężenia insuliny na czczo;
  • poprawę parametrów lipidowych: całkowitego cholesterolu, frakcji HDL, triglicerydów, LDL;
  • poprawę w zakresie markerów zapalnych: hs-CRP (białko C-reaktywne oznaczane metodą o wysokiej czułości) oraz TNF-alfa;
  • zmniejszenie średniego ciśnienia tętniczego;
  • zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej trzewnej;
  • poprawę percepowanej jakości życia.

Jak wspomniano, wiele z tych markerów jest powiązanych z ryzykiem zgonu, zwłaszcza z przyczyn krążeniowych. Interwencja ta wydaje się więc mieć wielki potencjał – trzeba jeszcze tylko potwierdzić w kolejnych badaniach, że redukcja ta faktycznie przełoży się na dłuższe życie. Warto natomiast zwrócić uwagę na ostatni punkt na liście korzyści – poprawa percepcji jakości życia oznacza, że pacjenci otrzymujący synbiotyki ogólnie mieli lepsze samopoczucie. A kto nie chciałby się czuć lepiej?

Na podstawie

Eur J Nutr. 2020 May 16. Impact of a short-term synbiotic supplementation on metabolic syndrome and systemic inflammation in elderly patients: a randomized placebo-controlled clinical trial. Cicero AFG, Fogacci F, Bove M, Giovannini M, Borghi C.