Amerykańscy specjaliści przeprowadzili retrospektywną analizę wyników badań laboratoryjnych u 190 tysięcy mieszkańców 50 stanów USA. Wyniki wskazują, że ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 koreluje z poziomem krążącej witaminy D. Zdaniem autorów powinno to być impulsem do sprawdzenia, czy suplementacja witaminy D może zmiejszać ryzyko COVID-19. 

To niejedyna praca naukowa sugerująca związek między COVID-19 a stanem zaopatrzenia w witaminę D. Badania nad suplementacją witaminy D już rozpoczęto i pojawiły się nawet pierwsze (niektóre dość spektakularne) wyniki (część prezentujemy w dziale poświęconym COVID-19).

W tym badaniu [1] wykorzystano zanonimizowane pomiary laboratoryjne stężenia witaminy D wykonywane u mieszkańców USA w ostatnim roku i korelowano je z tym, czy u danej osoby stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, czy nie. Okazało się, że im większe było stężenie krążącej we krwi witaminy D, tym ryzyko było mniejsze: zakażenie nowym koronawirusem wykryto u 12,5% osób z niedoborem witaminy D oraz tylko u ok. 6% (o połowę mniej!) osób ze stężeniem witaminy D co najmniej 55 ng/ml. 

Zależność ta utrzymywała się w różnych grupach etnicznych, u obu płci, niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku. Wydaje się być uniwersalna dla całej populacji. Zwraca natomiast uwagę fakt, że społeczności najsilniej dotknięte w USA koronawirusem, czyli Afroamerykanie oraz Latynosi, mieli również największe niedobory witaminy D. 

Zdaniem Michaela Holicka, profesora medycyny z Boston University School of Medicine, który również był autorem opisywanego badania, za obserwowane korelacje odpowiada najprawdopobobniej wpływ witaminy D na układ immunologiczny i jej niezbędność do optymalnego chronienia nad przed infekcjami oddechowymi. Sam Holick przyznaje się do suplementowania witaminy D w ilości 6 tys. jednostek dziennie od wielu lat [2]. 

Nie jest tajemnicą, że nie wszyscy na świecie będą mogli lub będą chcieli się zaszczepić – z różnych powodów. Warto natomiast, by wszyscy zadbali o odpowiedni poziom witaminy D w organizmie. 

Na podstawie

  1. PLoS One. 2020 Sep 17;15(9):e0239252. SARS-CoV-2 positivity rates associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. Harvey W Kaufman et al.
  2. Vitamin D can help reduce coronavirus risk by 54%: Boston University doctor. Boston Herald. PUBLISHED: September 17, 2020 at 2:00 p.m. | UPDATED: September 19, 2020 at 2:21 p.m.