Metaanaliza badań obserwacyjnych wskazuje, że regularne spożywanie kwasów omega-3 działa antynowotworowo. I choć efekt nie jest wielki, to jest istotny i wydaje się uniwersalny dla różnych populacji. 

W analizie uwzględniono badania obejmujące łącznie milion dwieście tysięcy osób, wśród których stwierdzono przeszło 20 tysięcy nowotworów przewodu pokarmowego. Dieta bogata w kwasy omega-3 wiązała się z 17% redukcją ryzyka, głównie nowotworów rozwijających się w ścianie przewodu pokarmowego (raka jamy ustnej, gardła, przełyku i raka jelita grubego); nie wpływała natomiast na częstość raka trzustki i wątroby. Te 17% to zresztą uśredniony wskaźnik, redukcja w przypadku raka przełyku i gardła była znacznie większa i sięgała 50%. 

Mimo że to nie pierwsza praca wskazująca na ochronne działanie kwasów omega-3 (podobne obserwacje poczyniono dla raka piersi czy raka prostaty), to wciąż nie jest znany mechanizm, w jakim kwasy omega-3 miałyby działać antynowotworowo.  Podejrzewa się, że może mieć to związek z ich działaniem przeciwzapalnym – a przez to szerszym wpływem na działanie układu immunologicznego i jego zdolność do wyszukiwania i uśmiercania komórek nowotworowych. Innym dykutowanym przez autorów mechanizmem jest wpływ epigenetyczny, czyli zmiany odczytu genów uczestniczących w regulacji wzrostu i różnicowania komórek. Ważna może też być zdolność kwasów omega-3 do neutralizacji wolnych rodników i reaktywnych form tlenu, a może nawet wpływ na metabolizm i płynność błon komórkowych. 

Ciekawa jest natomiast obserwacja, że największy wpływ zapobiegawczy miały kwasy omega-3 u mieszkańców Ameryki Północnej i Europy. I druga, że nie każdy kwas z rodziny omega-3 miał takie działanie – wykazano je wyłącznie dla DHA i EPA, a nie np. ALA (kwasu alfa-linolenowego). 

Na podstawie

Medicine (Baltimore). 2020 May;99(19):e20119. Omega-3 PUFA intake and the risk of digestive system cancers: A meta-analysis of observational studies. Wang J, Zhang Y, Zhao L.