Dr Eric Finzi, człowiek renesansu, artysta malarz i chirurg specjalizujący się w dermatologii, opisał w czasopiśmie poświęconym ciekawym przypadkom medycznym czterech pacjentów z COVID-19, u których zastosowano terapię dużymi dawkami cynku. 

Cynk ma wielokierunkowe działanie antywirusowe i w teorii może – mimo że nie zostało to jeszcze udowodnione – hamować namnażanie się także koronawirusa SARS-CoV2. Dr Finzi podał czterem pacjentom swojej przychodni (z łagodnymi do umiarkowanych objawami COVID-19, nie wymagali hospitalizacji) preparaty z rozpuszczalnym cynkiem w postaci różnych soli (glukonian, cytrynian, octan). Dawki cynku wynosiły 15-23 mg w przeliczeniu na cynk elementarny. Cynk mieli przyjmować co 2-4 godz., ale nie przekraczać dawki 200 mg dziennie. Dwójka z pacjentów miała potwierdzone laboratoryjnie zakażenie koronawirusem SARS-CoV2, dwójka miała charakterystyczne objawy COVID-19 i była po kontakcie z osobami zakażonymi. Chorzy zgłaszali się w różnym czasie od pierwszych objawów, byli więc na różnym stopniu rozwoju choroby. 

W ciągu 24 godz. od rozpoczęcia terapii cynkiem pacjenci odczuwali wyraźne złagodzenie objawów, czemu towarzyszyła poprawa obiektywnych wskaźników stanu zdrowia: temperatury czy saturacji hemoglobiny tlenem. 

Autor przyznaje, że potrzeba przeprowadzić kontrolowane badania kliniczne z cynkiem w celu oceny skuteczności takiej terapii w COVID-19, nie można bowiem być jej pewnym, obserwując tak niewielką grupę chorych. Zwraca też jednak uwagę, że cynk przebadano w randomizowanych badaniach klinicznych w kontekście łagodnych zakażeń wirusowych dróg oddechowych i okazał się wysoce skuteczny, pod warunkiem stosowania preparatu wolno uwalniającego kationy cynku, co 2-4 godz. i w dawkach zbliżonych do 200 mg dziennie. Takie dawki były dobrze tolerowane, więc tym bardziej warto sprawdzić ich skuteczność w ramach badań klinicznych. 

Warto pamiętać, że wysokie dawki substancji mineralnych, a więc i cynku, zawsze powinno się skonsultować ze swoim lekarzem.

Na podstawie

Case Reports  Int J Infect Dis. 2020 Jun 6;99:307-309. Treatment of SARS-CoV-2 with high dose oral zinc salts: A report on four patients. Eric Finzi