Japońscy mikrobiolodzy wykazali, że nanocząsteczki srebra neutralizują koronawirusa SARS-CoV2.

Srebro rozbite na ultradrobne cząsteczki działa bezpośrednio antywirusowo, co wykazano w przypadku wirusa grypy, HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B, norowirusów (powodują zakażenia pokarmowe) czy wirusa RS (przyczyna zakażeń oddechowych). To działanie przeciwdrobnoustrojowe powoduje, że srebro chętnie jest wykorzystywane przez różne branże do pokrywania powierzchni (np. wnętrz lodówek, wytwarzania opatrunków, a nawet dezodorantów).

Japońscy naukowcy sprawdzili, jak srebro w postaci nanocząsteczek (jedną z takich postaci jest srebro koloidalne) zadziała na koronawirusa SARS-CoV2. W ramach eksperymentu z użyciem hodowli komórkowych wykazali, że nanosrebro unieszkodliwia koronawirusa już w niewielkich stężeniach, między 1 a 10 ppm, pod warunkiem że cząsteczki srebra w roztworze będą odpowiednio małe (rzędu 10 nm).

Takie stężenie nie powodowało efektu cytotoksycznego, czyli nie uszkadzało komórek, które stanowiły eksperymentalną hodowlę eksponowaną na infekcję koronawirusem (efekt cytotoksyczny pojawiał się przy stężeniu 20 ppm i był bardzo silny przy 100 ppm).

Przeprowadzony eksperyment pozwala domniemywać, że nanocząsteczki srebra mogą:

  • destabilizować wiązanie białek powierzchniowych koronawirusa z receptorem ACE2 na komórkach, przez co wirus nie jest w stanie wniknąć do ich wnętrza;
  • uszkadzać białka powierzchniowe koronawirusa;
  • uszkadzać materiał genetyczny koronawirusa.

Co ciekawe, srebro może działać nie tylko w środowisku pozakomórkowym, ale także (zwłaszcza w ostatnim z wymienionych mechanizmów) wewnątrzkomórkowo.

Autorzy podkreślają, że o ile maseczki wzbogacane w srebro czy zawierające srebro filtry powietrza i inne urządzenia medyczne mają udowodnione działanie przeciwwirusowe, podobnie jak oparte na srebrze środki dezynfekcyjne, o tyle nieznane są skutki podawania nanosrebra wewnętrznie. Główną niewiadomą jest jego wpływ na mikroflorę jelitową (srebro jest bardzo silną substancją przeciwdrobnoustrojową) oraz na środowisko (część srebra się zapewnie nie wchłania i jest wydalana z kałem). Te działania będą wymagały wyjaśnienia przez naukowców w przyszłych badaniach.

Na podstawie
Biochem Biophys Res Commun. 2020 Sep 11;S0006-291X(20)31757-5. Potent antiviral effect of silver nanoparticles on SARS-CoV-2. Sundararaj S Jeremiah et al.