Naukowcy z ośrodków medycznych w Busan (Korea Płd.) wykazali, że suplementacja ekstraktu z cytryńca chińskiego przekłada się na siłę mięśniową kobiet po menopauzie. 

Cytryniec chiński jest produktem stosowanym w ramach tradycyjnej medycyny chińskiej m.in. w celu wzmożenia ilości płynów, których niedostatek manifestuje się m.in zmęczeniem, płytkim oddechem i słabym pulsem, a także w celach uspokajających (uwaga: zasady diagnostyki w tym systemie medycznym są kompletnie inne niż w zachodniej medycynie, objawy układają się w zupełnie inne grupy i są inaczej interpretowane). 

Badano 45 kobiet po menopauzie (średnia wieku ok. 62 lat), które przez 12 tygodni otrzymywały albo suplementację wyciągu z cytryńca chińskiego (1 g dziennie) albo placebo. Po tym czasie sprawdzano parametry metaboliczne i siłę mięśni: w grupie aktywnej suplementacji odnotowano wzrost siły mięśni czworogłowych uda oraz zmniejszenie ilości kwasu mlekowego. 

Badanie potwierdziło, że efekty cytryńca chińskiego na mięśnie obserwowane wcześniej w badaniach na zwierzętach są możliwe do uzyskania u ludzi. Otwiera to nowe możliwości wpływania na zdrowie w starszym wieku: wzrost siły mięśniowej wydaje się nie tylko ważnym czynnikiem w zapobieganiu upadkom (które są najczestszą przyczyną złamań osteoporotycznych), ale i powinien przekładać się na metabolizm i zmniejszenie ryzyka związanego z zespołem kruchości. Spoczynkowe stężenia kwasu mlekowego wiąże się z kolei z ryzykiem związanym z chorobami przewlekłymi, jak cukrzyca czy nadciśnienie, choroba wieńcowa czy udar, więc jego spadek wydaje się korzystnym metabolicznie zjawiskiem. Nie wiadomo, z czego ono wynika, ale jedną z możliwości jest poprawa czynności mitochondriów, a więc i efektywności procesów oddychania komórkowego – co zdaniem autorów mogłoby się wiązać z tradycyjnym działaniem przeciwzmęczeniowym cytryńca chińskiego. 

Autorzy podsumowują, że konieczne są kolejne badania oceniające przydatność kliniczną cytryńca chińskiego – jak i ocena działania u mężczyzn (w tym badaniu brały udział wyłącznie kobiety i jego wyników nie można uogólniać na całą populację). 

Na podstawie

Int J Environ Res Public Health. 2020 Apr 4;17(7). Effect of Schisandra Chinensis Extract Supplementation on Quadriceps Muscle Strength and Fatigue in Adult Women: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Park J, Han S, Park H.