Tureccy naukowcy są zdania, że w prewencji COVID-19 można wykorzystywać suplementację czosnku z uwagi na specyficzny wpływ tego nutraceutyku na układ odpornościowy. 

Ich zdaniem czosnek ma potencjał, by niwelować większość negatywych skutków infekcji koronawirusem i w ten sposób zapobiegać wiremiom (czyli rozsiewaniu się cząstek wirusa po całym organizmie). 

Czosnek powoduje:

  • zwiększenie populacji limfocytów T CD4+ i CD8+;
  • stymulację limfocytów NK;
  • stymulację makrofagów;
  • stymulację komórek dendrytycznych;
  • hamowanie nadmiernych reakcji zapalnych (poprzez hamowanie wydzielania cytokin jak IL6 czy TNF-alfa).

Przekładając to na łatwiejszy do zrozumienia język: czosnek wspiera siły odpornościowe walczące z wirusami, przy okazji utrudniając rozbuchanie reakcji zapalnej do niekontrolowanych rozmiarów – wedle wielu naukowców jest to jedna z głównych przyczyn zgonów osób zakażonych nowym koronawirusem (tzw. burza cytokinowa). Dodatkowo czosnek ma jeszcze bezpośrednie właściwości przeciwbakteryjne, poprawia apetyt i zmniejsza ciśnienie tętnicze (które notabene jest typową chorobą współistniejącą zagrażającą cięższym przebiegiem COVID-19). 

Biorąc pod uwagę, że w przebiegu COVID-19 obserwuje się spadki odsetka limfocytów T CD4+, CD8+ i NK, a więc tych, które wspiera suplementacja czosnku, a także inne działania tego nutraceutyku, autorzy uważają za rozsądne wykorzystywanie czosnku do zapobiegania infekcji. Podobnie zresztą ludzkość czyniła od tysiącleci.

Trudno się spodziewać rychłych badań nad skutecznością czosnku w tym wskazaniu i weryfikacji przedstawionej hipotezy. Koncerny farmaceutyczne koncentrują się na stworzeniu szczepionki. Trudno jednak dyskredytować prosty, znany i bezpieczny produkt tylko dlatego, że nikt nie poświęcił wielkich pieniędzy na udowodnienie jego działania na ludziach w wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Podstawy teoretyczne działania antywirusowego czosnku istnieją i zostały przedstawione w omawianym artykule, a czy je próbować wykorzystać, każdy musi sam rozważyć. Ważne, by ewentualna suplementacja czosnku nie była jedynym sposobem zapobiegania zakażeniu! Myjmy często ręce, odstawmy palenie, alkohol, wysypiajmy się i nie dawajmy stresom, regularnie ćwiczmy – to wszystko również wpływa na odporność.

Na podstawie

Med Hypotheses. 2020 Jun 2;144:109934. The effects of allium sativum on immunity within the scope of COVID-19 infection. Donma MM, Donma O