Podawanie studentom suplementu zawierającego kilka szczepów dobroczynnych bakterii jelitowych zaowocowało zmniejszeniem stresu – ogłosili indyjscy naukowcy. 

W tym randomizowanym badaniu klinicznym z kontrolą placebo udział wzięło 80 studentów w wieku 18-24 lat. Badanie odbywało się w okresie przed egzaminami, można więc założyć, że poziom stresu w tej grupie był podniesiony. 

Suplement stosowano przez miesiąc, przed egaminami i w trakcie sesji. Zawierał szczepy:

 • Bacillus coagulans;
 • Lactobacillus rhamnosus;
 • Bifidobacterium lactis;
 • Lactobacillus plantarum;
 • Bifidobacterium breve;
 • Bifidobacterium infantis.

Stosowała go jednak tylko jedna grupa studentów – druga otrzymywała placebo. 

Nasilenie stresu badano za pomocą kwestionariuszy oceniających subiektywne odczucia:

 • perceived stress scale (PSS);
 • depression anxiety stress scale (DASS);
 • state-trait anxiety inventory (STAI);
 • oraz obiektywizując te pomiary za pomocą poziomu kortyzolu (hormon stresu) we krwi. 

Po miesiącu u studentów otrzymujących bakterie stwierdzono istotne statystycznie różnice w stosunku do grupy placebo:

 • lepsze wyniki w skalach PSS, DASS, STAI
 • mniejsze stężenie kortyzolu. 

Skąd takie wyniki? Najprawdopodobniej za łagodzenie stresu odpowiadają metabolity bakterii. Podawane szczepy należą do najczęściej badanych dobroczynnych bakterii jelitowych, a jedną z korzyści, jakie nam oferują, jest produkcja związków aktywnych biologicznie (np. krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych). Te mogą przenikać przez barierę krew mózg i kształtować obwody neuronalne, wpływać na wytwarzanie synaps czy regenerację komórek nerwowych. I jak widać, także redukować stres. Nie na darmo uważa się je zresztą za „psychobiotyki”. 

Na podstawie

Probiotics Antimicrob Proteins. 2020 Jun 29. Effect of Multi-strain Probiotic Formulation on Students Facing Examination Stress: a Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Venkataraman R et al.