Polscy naukowcy, badając naszą populację, wykryli zależność między spożyciem witaminy D a występowaniem nadciśnienia tętniczego i metabolizmem lipidów. 

Celem badania było wyjaśnienie, czy witamina D w istocie jest tak ważna z punktu widzenia prewencji chorób układu krążenia, jak to wynika z niektórych badań. Niektórych – bo nie wszystkich. Przyczyny niespójności wyników badań są różnorodne, a jedną z nich są odmienności (np. genetyczne, choć nie tylko) badanych populacji. Dlatego zawsze warto sprawdzić, jak dana zależność wygląda w konkretnym kraju. 

Omawiana analiza uwzgiędniała dane z Wieloośrodkowego Ogólnopolskiego Badanie Stanu Zdrowia Ludności (WOBASZ), którego uczestnikami było 2381 dorosłych Polaków stanowiących reprezentatywną próbkę populacji. Spożycie witaminy D w oparciu zarówno o dietę, jak i stosowane suplementy. Te ostatnie stosowano jednak dość rzadko – ich przyjmowanie zgłosiło tylko nieco ponad 4% kobiet i mniej niż 3% mężczyzn. 

Tymczasem poczynione obserwacje okazały się nad wyraz interesujące:

  • suplementacja witaminy D wiązała się z niższymi wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego;
  • u otyłych mężczyzn i kobiet wyższe spożycie witaminy korelowało z niższymi wartościami ciśnienia tętniczego;
  • różnice korelacji stwierdzono natomiast między mężczyznami i kobietami, jeśli chodzi o związek spożycia witaminy D z parametrami lipidowymi – u otyłych mężczyzn wiązała się z lepszym stężeniem cholesterolu we frakcji HDL (tzw. dobrego cholesterolu), u otyłych kobiet – z wyższym stężeniem triglicerydów (które nie są korzystną frakcją, w odróżnieniu od wspomnianych HDL).

Co z tego wynika? Wydaje się, że na witaminę D baczną uwagę powinny zwrócić osoby otyłe, zwłaszcza jeśli mają nadciśnienie, a także mężczyźni z podwyższonym cholesterolem (trudno się odnieść do triglicerydów u kobiet, potrzeba dalszych badań). Osoby otyłe powinny przyjmować większą dawkę witaminy D niż szczupli, bo u nich witamina D ulega niepotrzebnemu zmagazynowaniu w tkance tłuszczowej i do zapewnienia odpowiedniego stężenia we krwi konieczne jest zwiększone jej spożycie. 

Na podstawie

Int J Occup Med Environ Health. 2020 Jan 17;33(1):107-118. Vitamin D – dietary intake, supplementation and metabolic status of Polish adults. Kamińska S, Pikala M, Dziankowska-Zaborszczyk E, Bielecki W, Rębowska E, Kozakiewicz K, Nadrowski P, Drygas W, Kwaśniewska M.