Czy aromaterapia może pomóc dzieciom przebyć wizytę u dentysty? Autorzy niedawnego badania z Wydziału Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu RTE w Turcji uważają, że tak. 

W ramach badania postanowiono sprawdzić, jaki wpływ na psychikę i pewne parametry życiowe dzieci mają inhalacje olejku lawendowego. Wybrano go, bo to ten olejek eteryczny jest najczęściej kojarzony z działaniem uspokajającym i przeciwlękowym.

Uczestnikami było 126 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które przybyły do dentysty na zabieg ekstrakcji zęba. Zostały podzielone na grupy: w jednej stosowano olejek eteryczny (inhalacje 100% olejkiem lawendowym, 2 krople na waciku, przez 3 min), w drugiej nie stosowano żadnej interwencji. Ocenę psychologiczną za pomocą różnych wskaźników (m.in. oceny grymasu twarzy, skali nasilenia bólu) oraz ocenę funkcji życiowych prowadzono przed zabiegiem, po aplikacji znieczulenia i po ekstrakcji.

W grupie olejku lawendowego stwierdzono statystycznie istotnie:

  • mniejsze ciśnienie krwi po inhalacji;
  • mniejszą częstość rytmu serca;
  • mniejszy lęk;
  • mniejszy ból.

Zdaniem autorów wyniki te uzasadniają rutynowe stosowanie olejku lawendowego przed zabiegami dentystycznymi u dzieci. Faktycznie ich obserwacje wpisują się w ogólną wiedzę na temat olejku lawendowego. Szkoda że nie uwzględniono grupy placebo z innym, neutralnym olejkiem – autorzy nie mieli możliwości stworzyć placebo o podobnym zapachu, za to uniemożliwili identyfikację przydziału dzieci do grup osobom dokonującym ich oceny (nazywa się pojedynczym zaślepieniem). Na pewno poszukiwanie metod zmniejszania lęku u dzieci przed bolesnymi zabiegami należy uznać za chwalebne – nie tylko z czysto moralnego czy humanistycznego punktu widzenia. Dziecko, które się nie boi, łatwiej współpracuje w procesie leczenia i jest narażone na mniej powikłań (dorosły zresztą też).

Na podstawie

Eur J Pediatr 2020 Feb 6 Can Lavender Oil Inhalation Help to Overcome Dental Anxiety and Pain in Children? A Randomized Clinical Trial. Ipek Arslan, Sema Aydinoglu, Nazife Begüm Karan