Brytyjscy specjaliści ginekologii i położnictwa oraz naukowcy zajmujący się rozrodczością przeprowadzili eksperyment, który pokazał, jak właściwie dobrana suplementacja może wpływać na rozwój zarodka. 

Wnioski mogą być szczególnie przydatne parom, które leczą się z powodu niepłodności. Dieta ma sporo do powiedzenia w aspekcie rozwoju płodu, i to wiemy od dawna (mniej to jest nagłaśniane w mediach), jednak co pewien czas jakiś zespół naukowców próbuje suplementacji – i to potrafi przynieść zaskakujące obserwacje. Wykazano nie tak dawno, że skuteczność procedury zapłodnienia in vitro poprawia suplementacja przez matkę koenzymu Q10 – natomiast dziś przedstawiana praca pokazuje, że podstawowe elementy kojarzone z dietą śródziemnomorską istotnie wpływają na stan zarodka.

W badaniu wzięło udział 111 par przygotowywanych do zapłodnienia pozaustrojowego. Połowie „zasymulowano” dietę śródziemnomorską, podając przez 6 tygodni suplementację złożoną z kwasów omega-3, witaminy D oraz oliwy, druga połowa stanowiła grupę kontrolną (placebo).

Badacze sprawdzali przede wszystkim jeden prosty parametr: jak długo zarodkom zajmie zakończenie drugiego podziału komórkowego (zygota zaczyna się dzielić, tworząc blastomery i w rezultacie kolejne stadium rozwoju, czyli morulę). Dodatkowo sprawdzono czas do zakończenia kolejnych dwóch podziałów oraz fotografowano zarodki, poddając je ocenie embriologów, którzy dokonywali ich oceny morfologicznej (na podstawie takiej oceny wybiera się zarodki, które dają największe szanse powodzenia implantacji i zajścia w ciążę).

Embriolodzy opisujący zarodki nie znali statusu ich rodziców (tj. czy pochodzą z grupy suplementowanej, czy grupy kontrolnej). Po ujawnieniu i analizie tych danych okazało się, że:

  • obie grupy nie różniły się pod względem czasu do zakończenia drugiego podziału zygoty;
  • w grupie otrzymującej aktywne suplementy szybciej przebiegł trzeci i czwarty podział oraz lepsze były wyniki oceny morfologicznej po 3 dniach, co sugeruje, że suplementacja przełożyła się na lepszy ich stan embrionów.

W ramach tego badania nie planowano oceniać, czy w ślad za lepszymi parametrami zarodków zwiększyły się szanse na skuteczne zajście w ciążę – wyniki pozwalają natomiast podejrzewać, że tak może być, co trzeba jednak wyjaśnić w kolejnych badaniach klinicznych.

Na podstawie

Fertil Steril. 2019 Dec 20. Effect of a 6-week „Mediterranean” dietary intervention on in vitro human embryo development: the Preconception Dietary Supplements in Assisted Reproduction double-blinded randomized controlled trial. Kermack AJ, Lowen P, Wellstead SJ, Fisk HL, Montag M, Cheong Y, Osmond C, Houghton FD, Calder PC, Macklon NS.