Chińscy naukowcy w badaniu klinicznym potwierdzili korzystny wpływ aromaterapii z użyciem olejków eterycznych na stan kobiet z zespołem pomenopauzalnym. 

W badaniu uczestniczyły 84 kobiety, które losowo przydzielano albo do grupy otrzymującej do wdychania olejek eteryczny, albo olej migdałowy, który miał służyć jako grupa kontrolna. Uczestniczki miały prowadzić aromaterapię codziennie przez 20 minut przed snem przez miesiąc. Po 2 tygodniach od zakończenia eksperymentu sprawdzono, jak obie grupy różnią się pod względem nasilenia objawów menopauzy, zmienności rytmu serca i jakości snu.

Autorzy podają, że 4-tygodniowa interwencja pod postacią aromaterapii złagodziła objawy, poprawiła aktywność autonomicznego układu współczulnego (prawdopodobnie do jej oceny posłużyła zmienność rytmu serca), usprawniła też sen – przy braku działań niepożądanych. Wskazują, że aromaterapię można wykorzystywać do wspierania zdrowia kobiet także poza szpitalami.

Na podstawie

Hu Li Za Zhi. 2020 Feb;67(1):44-54. Effect of Aromatherapy on Menopausal Symptoms, Heart Rate Variability, and Sleep Quality in Women. Tsai J, Chung YC, Chen FP, Yeh ML.