Zespół naukowców z Francji i Włoch wykazał, że sprawność psychiczną studentów w okresie wzmożonego wysiłku umysłowego można wspomóc nutraceutykami – w typowy sposób „weź to przed egzaminem”.

Obserwacje te są ciekawe choćby z tego powodu, że efekty nutraceutyków zdecydowanie częściej widzimy w badaniach klinicznych po długim czasie stosowania, co jest po części związane z badaniem ich wpływu w chorobach przewlekłych – rzadziej natomiast mówi się o szybkich efektach – które zresztą dość łatwo zaobserwować, analizując właśnie wpływ na psychikę.

Na warsztat badacze wzięli wyciągi z jagód borówek oraz winogron. Owoce te są bogate w polifenole, których pozytywny wpływ na funkcje poznawcze wykazywany jest w coraz to nowych badaniach. Trzydziestu zdrowych studentów po spożyciu 600 mg wyciągów z tych owoców albo placebo wykonywało różne zadania wymagające albo precyzyjnych obliczeń, albo szybkiego przetwarzania informacji.

Analiza wskazała, że wyciągi z borówek i winogron poprawiły przetwarzanie informacji w pamięci krótkotrwałej, a także dały poczucie większej sprawności umysłu. U osób otrzymujących aktywny suplement stwierdzono większe stężenie flawanoli we krwi, choć zauważono też ewidentne różnice wynikające zapewne z metabolizmu bakteryjnego polifenoli. Wzmaga to znaczenie składu flory bakteryjnej dla skuteczności działania nutraceutyków czy nawet szerzej – diety (i leków również).

W jaki dokładnie sposób flawanole z borówki i winogron mogą wpływać na sprawność umysłową, pozostaje do ustalenia. Hipotez jest kilka – może to być działanie bezpośrednie na komórki nerwowe, poprawa wykorzystania energii, przepływu krwi przez mózg albo zmiany stężeń neurotransmiterów.

Ważne jest jednak ukazanie, że substancje roślinne wydatnie wpływają na nasze funkcje psychiczne oraz nasze subiektywne odczucie ich sprawności. W dobie powszechnego przemęczenia, lęków, konfliktów wskazuje to na ogromne znaczenie higienicznego trybu życia i możliwość wykorzystywania nutraceutyków dla poprawy nie tylko zdrowia, ale i codziennego samopoczucia. Nie ma bowiem powodów, by sądzić, że działanie to widoczne będzie tylko u studentów w sesji.

Na podstawie

Antioxidants (Basel). 2019 Dec 17;8(12). pii: E650. Acute Intake of a Grape and Blueberry Polyphenol-Rich Extract Ameliorates Cognitive Performance in Healthy Young Adults During a Sustained Cognitive Effort. Philip P, Sagaspe P, Taillard J, Mandon C, Constans J, Pourtau L, Pouchieu C, Angelino D, Mena P, Martini D, Del Rio D, Vauzour D.