U chorych na stwardnienie rozsiane niedobór witaminy zwiększa ryzyko kolejnego rzutu choroby, dlatego warto zadbać o jej stałą podaż, w naszym kraju – najlepiej za pomocą suplementacji. Dodatkowym argumentem jest działanie witaminy D na parametry krwi, co może mieć niebagatelne znaczenie dla ochrony mózgu. 

Niemieccy specjaliści zbadali, jak zmienią się parametry krwi po suplementacji witaminy D u chorych na stwardnienie rozsiane. W badaniu uczestniczyło 97 osób ze stężeniem witaminy D <30 ng/ml, suplement otrzymywali przez 6 miesięcy, po których:

  • nie zmieniła się liczba erytrocytów (czerwonych ciałek krwi przenoszących tlen związany z hemoglobiną);
  • zmniejszył się hematokryt (parametr świadczący o odsetkowej zawartości erytrocytów we krwi);
  • zwiększyła się zawartość hemoglobiny w erytrocytach (im więcej hemoglobiny, tym lepsza zdolność krwi do transportu tlenu);
  • zmniejszyła się objętość krwinek czerwonych.

Autorzy uznają, że zmiany te są korzystne dla mikrokrążenia – owocują mniejszą lepkością krwi i poprawą zdolności do zaopatrywania tkanek w tlen (i odbierania szkodliwych produktów przemiany materii oraz usuwanie skutków zapalenia). Powinno to przekładać się na funkcję mitochondriów i chronić przed stresem oksydacyjnym, co może mieć szczególne znaczenie w kontekście przewlekłych chorób zapalnych układu nerwowego, w których oba te zjawiska są nasilone i przyczyniają się do uszkodzeń komórek nerwowych.

Być może opisany przez Niemców proces jest jednym z mechanizmów odpowiadającym za korzystne działanie witaminy D w stwardnieniu rozsianym – relacja ta nie jest bowiem do dziś wyjaśniona.

Na podstawie

J Neural Transm (Vienna). 2019 Dec;126(12):1631-1636. Vitamin D rise enhances blood perfusion in patients with multiple sclerosis. Müller T, Lohse L, Blodau A, Frommholz K.